Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
04 May 2021
Job ID: VN20-4560
Trưởng Ca Sản Xuất (Đi 12H Lương 12-14Tr)
WHAT WE CAN OFFER
  • Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo Luật lao động
  • Tưởng thưởng, đãi ngộ và phúc lợi tương ứng cho người cùng chung xây dựng nên thành quả
  • Có cơ hội thăng tiến, làm việc lâu dài, thu nhập ổn định
JOB DESCRIPTION

- Kiểm tra tính an toàn MMTB, BHLD, HSE, CSR. - Theo dõi kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch xếp máy. - Kiểm soát tiến độ, năng suất, chất lượng, phế, đánh giá KPI hằng ngày. - Kiểm soát chất lượng tại gốc, tính FPY. - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất (năng suất, chất lượng, phế, 5S, an toàn…). - Cập nhật và báo cáo các biểu mẫu, quy trình theo quy định. - Đào tạo, xây dựng teamwork, tạo động lực làm việc cho cấp dưới. - Phát triển Kaizen, 5S và Lean. - Có kiến thức về ISO, HACCP và BRC. - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

JOB REQUIREMENTS

1 Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên 2 Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 2 năm làm quản lý sản xuất 3 Kỹ năng: Sử dụng vi tính văn phòng 4 Phẩm chất đạo đức Chăm chỉ , có tinh thần trách nhiệm 5 Các yêu cầu khác Có kiến thức về ISO , 5S , đi làm ca

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai
Is this your company? Claim it now!