Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
31 July 2020
Job ID: VN30-63442
Kỹ Sư Phòng Cơ Điện
WHAT WE CAN OFFER
  • Dựa theo chính sách Công ty
JOB DESCRIPTION

. Perform the preventive maintenance schedule Thực hiện công tác bảo trì ngăn ngừa cho nhà máy . Perform internal calibration for Plant equipment & contact with outside service for external calibration as Plan Tiến hành hiệu chuẩn nội bộ cho thiết bị trong nhà máy và liên hệ với nhà thầu bên ngoài cho các thiết bị chuẩn khác . Repair & maintain machinery and equipment Sữa chữa và duy trì máy móc thiết bị cho nhà máy . Monitor & take records condition of machine in workshop & utility system (AHU, compressor, boiler..) during working time Theo dõi và ghi chép các thông số kỹ thuật của máy móc phụ trợ (hệ thống làm lạnh trung tâm, máy nén khí, nồi hơi..) . Update documentation (procedures, work instructions, etc.) as specified by the maintenance department/ Cập nhật tài liệu có liên quan (quy trình, hướng dẫn công việc etc) . Make the Purchase Order to buy replacing parts or spare parts Làm đơn hàng để đặt mua phụ tùng thay thế, dự phòng cho phòng Cơ Điện. . Other tasks are assigned by Head of Department Các nhiệm vụ khác được phân công bởi trưởng phòng

JOB REQUIREMENTS

. Bachelor degree with Engineering Major: Preferred Electrical or Electrical- Electronic Engineer Tốt nghiệp đại học ngành Điện hoặc Điện- Điện tử . English skill: basic communication; read & understand the technical documents Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng anh và giao tiếp cơ bản . Use to work at Pharmaceutical is preferred Đã từng làm việc tại nhà máy dược là lợi thế . Have the knowledge about GMP standards and regulations Có kiến thức về tiêu chuẩn GMP. . Hard-working, can work under high-pressure Chăm chỉ và có thể làm việc với áp lực cao Working time/ Thời gian làm việc From Monday to Friday. (7:30AM to 5:00PM) Từ thứ hai đến thứ sáu. 7h30 sáng đến 5h chiều

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Is this your company? Claim it now!