Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long Jobs 13 Jobs

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
20 May 2020
Job ID: VN30-60596
Giám Đốc Khối Quản Lý Dự Án
WHAT WE CAN OFFER
  • Chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ.
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Du lịch, Team Building
JOB DESCRIPTION

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thiết kế, quản lý dự án, quản lý thi công. Xây dựng các quy trình làm việc của Khối, quản lý hoạt động của các phòng, ban trực thuộc Khối Quản lý Dự án. - Xây dựng kế hoạch, quy trình, quy định, mục tiêu, chiến lược hoạt động của Khối Quản lý Dự án; - Sắp xếp, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn hỗ trợ, soát xét và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của Khối Quản lý Dự án; - Tham gia xây dựng ngân sách, tổng mức đầu tư dự án; - Phân chia các gói thầu, lập kế hoạch triển khai các gói thầu; cho ý kiến đối với yêu cầu mời thầu về phạm vi công việc, tiến độ, chất lượng - Tham gia Hội đồng đấu thầu (chọn thầu, thương thảo hợp đồng). - Lập kế hoạch kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án; theo dõi thủ tục hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước; - Quản lý kinh phí của toàn bộ dự án theo kế hoạch được duyệt; - Kiểm soát hoạt động của nhà thầu về an toàn, tiến độ, chi phí, chất lượng, và việc tuân thủ các điều khoản hợp đồng của nhà thầu; - Tổ chức kiểm soát hồ sơ thi công, nghiệm thu, hồ sơ chất lượng, hoàn công của công trình và các hạng mục công trình trong quá trình thi công của các nhà thầu phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình. - Lập dòng tiền thanh toán theo tiến độ của dự án, kiểm tra & xác nhận khối lượng thanh toán của nhà thầu, nhà cung cấp phù hợp theo điều kiện của hợp đồng. - Kiểm tra & xác nhận khối lượng thanh toán của nhà thầu, nhà cung cấp phù hợp theo điều kiện của hợp đồng; - Đảm bảo tiến trình phát hành hồ sơ thiết kế phù hợp với tiến độ thi công của dự án. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Giám Đốc

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Xây Dựng/Kiến trúc - Có Chứng chỉ quản lý dự án - Am hiểu hoạt động của công ty - Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên ngành - Kỹ năng lãnh đạo, quản lý tốt - Kỹ năng giao tiếp tốt - Kỹ năng quản lý rủi ro - Kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc. - Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết phục

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Is this your company? Claim it now!