Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 November 2019
Job ID: VN16-2502
Kế Toán Tổng Hợp
WHAT WE CAN OFFER
  • Các chế độ BHXH, BH nhân nhân thọ, các chương trình ĐT nâng cao nghiệp vụ
  • 12 ngày phép/ năm , du lịch, teambuilding, ma chay, sinh nhật, hiếu hỉ, các
  • Lương tháng 13, thưởng theo hoạt động KD, đào tạo nội bộ hàng tuần
JOB DESCRIPTION

1. Công tác quản lý quỹ Theo dõi quỹ tiền mặt, tiền vốn của công ty. Kiểm tra/đối chiếu quỹ tiền mặt giữa sổ sách và thực tế hàng ngày. Thực hiện Thu – chi tiền mặt, kiểm tra giá trị thật của tiền mặt trước khi nhận (thu). Theo dõi quỹ tiền gửi ngân hàng và việc chuyển khoản các ủy nhiệm chi khi phát sinh. Kiểm tra lại các phiếu thu, phiếu chi và đề xuất cấp trên xem xét lại các trường hợp có vấn đề khả nghi trước khi thực hiện thu – chi. Cập nhật, theo dõi và lập các báo cáo tình hình biến động Quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng, báo cáo định kỳ hàng ngày cho Ban Tổng Giám đốc. Kiểm kê tiền quỹ định kỳ hàng tháng 1 lần. Lưu trữ hồ sơ – chứng từ. 2. Công tác thanh toán Kiểm tra bộ hồ sơ thanh toán và nhập đầy đủ vào phần mềm kế toán. Lập phiếu Thu, chi , ủy nhiệm chi. Trình ký chứng từ Thu, chi , ủy nhiệm chi. Kiểm tra, theo dõi tạm ứng, thanh toán tạm ứng, chi lương nhân sự. Đối chiếu với thủ quỹ tồn quỹ cuối mỗi ngày. Lưu trữ hồ sơ – chứng từ. 3. Thực hiện kiểm tra số liệu/thông tin – Kiểm tra Quyết toán – Theo dõi công nợ khách hàng , đối tác Kiểm tra thông tin giá trị khoản thu/chi, Hóa đơn chứng từ Phối hợp với bộ phận Kinh doanh làm quyết toán Doanh thu/chi phí, kiểm tra chi tiết từng bản nghiệm thu chương trình/hợp đồng về tính chính xác trước khi ký xác nhận quyết toán. Theo dõi chi tiết công nợ bán DV, công nợ DV phải thanh toán. Kiểm tra, lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác hàng tháng, quý và khi có yêu cầu. Lập kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ hàng tháng, kế hoạch thu hồi công nợ khách hàng. Báo cáo tổng hợp công nợ định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất. In và lưu trữ đầy đủ các biên bản đối chiếu công nợ kèm theo chứng từ gốc. Các công việc khác liên quan. 4. Kiểm Tra Doanh thu – Chi phí Phối hợp đối chiếu kiểm tra khoản Doanh thu các chương trình/dịch vụ theo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất. Kiểm tra đối chiếu Hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vào, (Được lập trên phần mềm kế toán). Cân đối báo cáo Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận trên sổ quản trị theo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất. 5. Hóa đơn chứng từ – lập báo cáo thuế – báo cáo tài chính Theo dõi và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng sau khi kết thúc và nghiệm thu chương trình/dịch vụ. Rà soát hóa đơn đầu vào theo từng hợp đồng với NCC, hóa đơn phải được thu về đầy đủ. Lập bảng kê bán ra , mua vào thuế GTGT, bảng kê chi tiết để nộp thuế TNCN, Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, theo quy định Lập biên bản điều chỉnh, thu hồi hóa đơn khi có sai sót. Nộp tờ khai thuế, nộp thuế. Lập báo cáo tài chính theo quy định (theo quý và theo năm) Các công việc khác liên quan – Lưu trữ chứng từ. 6. Theo dõi báo cáo dòng tiền, báo cáo Quản trị, báo cáo công việc Lập báo cáo dòng tiền - bản lưu chuyển tiền tệ theo Tuần, tháng, quý, năm hoặc có yêu cầu đột xuất. Lập báo cáo dự kiến dòng tiền - lưu chuyển tiền tệ trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm theo kế hoạch kinh doanh của công ty. Lập bảng cân đối kế toán theo tháng - quý, năm hoặc có yêu cầu đột xuất Lập bản báo cáo lợi nhuận theo tháng và dự kiến lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh của công ty. Lập báo cáo số liệu về các chỉ số quan trọng để đo lường sức khoẻ doanh nghiệp: Điểm hoà vốn (BEP), thu nhập trước thuế, lãi vay, khấu hao (EBITDA), Chi phí/thu nhập (P/E), Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn, khoản phải thu/doanh thu trung bình 1 ngày (DSO), tỷ suất lợi nhuận thuần, (chi phí cố định/doanh thu bán hàng, (chi phí hoa hồng + Marketing)/doanh thu bán hàng, lợi nhuận ròng/vốn chủ sở hữu... Báo cáo công việc chi tiết từng ngày, tuần, tháng, quý, năm hoặc có yêu cầu đột xuất. 7. Hỗ trợ – phối hợp cùng các bộ phận khác Nhận thông tin từ các bộ phận trong công ty – Phân tích và xử lý thông tin – Phản hồi thông tin đúng thời điểm, hợp lý, rõ ràng, kịp thời. Hướng dẫn và giải thích cho các bộ phận khác hiểu công việc khi cần kế toán hỗ trợ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao. 8. Công tác lưu trữ chứng từ hồ sơ Lưu trữ hợp đồng – phụ lục – biên bản nghiệm thu – Quyết toán theo từng khách hàng Lưu trữ hóa đơn trong file hóa đơn để đúng nơi quy định Chứng từ thu – chi lưu vào trong file để đúng nơi quy định (Lưu ý khi lưu phải có đầy đủ chữ ký) 9. Chấm công- tính lương, thực hiện nghiệp vụ BHXH cho CBNV Theo dõi chấm công cho CBNV Tính lương hàng tháng Báo tăng, giảm BHXH. Làm hồ sơ giải quyết chế độ BHXH cho CBNV Lập báo cáo lương và BHXH hàng tháng

JOB REQUIREMENTS

1. Thái độ Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, cầu tiến, trách nhiệm, lắng nghe, xác định gắn bó lâu dài với tổ chức 2. Hiểu biết Hiểu biết về kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ, kế toán thuế Hiểu biết về pháp luật, thuế, quyền lợi của doanh nghiệp với người lao động, đối tác và nhà nước 3.Kỹ năng chuyên môn Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định. Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình bán hàng, sản xuất trong công ty Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán Misa). Hiểu luật BHXH và thành thạo phần mềm BHXH Am hiểu luật thuế TNCN và cách tính thuế Yêu cầu khác - Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Kế toán; - Nữ từ 24 tuổi trở lên - Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trên 1 năm; - Có khả năng tự tổ chức và kiểm soát công việc; - Có khả năng làm việc nhóm; Quyền lợi - Lương tháng thứ 13, thưởng tháng/ quý, thưởng sáng kiến... - Được đào tạo phát triển nghiệp vụ kế toán - Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ tuần của công ty để nâng cao năng lực và phát triển bản thân - Làm việc trong 1 môi trường trẻ trung, sáng tạo, nhân văn và thoải mái thể hiện bản thân - Đi du lịch 2 lần/ năm và tham gia vào các hoạt động teambuilding của công ty - Chế độ BHXH, phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, sinh con..) - Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng phó phòng

Apply Now

Job Details:

Công Ty Bất Động Sản Megaland - Tập Đoàn Megaholdings
Is this your company? Claim it now!