Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
01 August 2020
Job ID: VN16-3944
Motor Technician/ Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Xe Motor
WHAT WE CAN OFFER
  • Support school fees for your 2 kids
  • Quater bonus + 13th salary + mobile/transport allowance
  • UIC health care package for your 5 family members
JOB DESCRIPTION

Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield ở TPHCM/ Hà Nội/ Đà Nẵng • Adjust, repair or replace damaged vehicle parts in order to ensure reliable, efficient and safe operations of vehicle. Điều chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận xe bị hư hỏng nhằm đảm bảo xe được vận hành tốt, đặt công suất cao và an toàn. • Road test repaired vehicles to ensure reliable, efficient and safe operations by driving vehicle and checking performance by direct observation. Lái thử xe đã sửa chữa trên đường trường nhằm đảm bảo hoạt động đáng tin cậy, hiệu quả và an toàn, cũng như kiểm tra hiệu suất vận hành của xe bằng cách quan sát trực tiếp. • Schedule repairs in order to return vehicles to service when required. Lên kế hoạch sửa chữa để trả xe về khu vực dịch vụ khi có yêu cầu. • Perform other after sales service related duties as required. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến dịch vụ sau bán hàng khi có yêu cầu. • May be required to travel to perform certain work functions. Có thể được yêu cầu đi công tác xa để thực hiện các chức năng công việc nhất định. • May be required to be on-call for emergencies. Có thể được yêu cầu sẵn sàng phục vụ công việc trong những trường hợp khẩn cấp.

JOB REQUIREMENTS

• College diploma or equivalent. Bằng trung cấp/cao đẳng hoặc tương đương. • Technical degree in related field or motorcycle mechanics training. Chứng chỉ kỹ thuật viên trong lĩnh vực có liên quan hoặc đào tạo sửa chữa xe mô tô phân khối lớn. • 1 - 2 years of experience in the maintenance or fresher student has strong mechanical knowledge and ability (general and motorcycle). Kinh nghiệm 1 - 2 năm trong lĩnh vực bảo trì hoặc sinh viên mới ra trường có kết quả khá giỏi trong lĩnh vực động cơ nói chung và xe mô tô nói riêng. • Motorcycle license ( A2 would be an advantage). Có bằng lái xe máy (nếu là A2 là một lợi thế). • Basic English. Tiếng Anh cơ bản.

Apply Now

Job Details:

Al Naboodah International Vietnam Co.,ltd
Is this your company? Claim it now!