Việc làm Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam 18 Việc làm

Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
12/11/2019
Mã công việc: VN30-38026
Electrical Section Leader - Cán Bộ Quản Lý Hệ Thống Điện
WHAT WE CAN OFFER
  • In accordance to company policy
JOB DESCRIPTION

***Job Duties / Responsibilities Trách nhiệm công việc 遵守公司和部門各項規定 Tuân thủ các quy định trong nội quy công ty, nội quy bộ phận 遵守安全各項規定,建立工作區域的安全文化 Tuân thủ các quy định về An toàn và góp phần xây dựng Văn hóa an toàn tại khu vực làm việc 完成主管安排的工作 Hoàn thành công việc theo sự phân công của cấp trên 繼續學習,提高專業經驗 Chịu khó học hỏi, trau dồi kinh nghiệm chuyên môn ***Tasks/ Nhiệm vụ 領導與員工完成AM,PM和RM的工作 Cán bộ quản lý cùng với nhân viên hoàn thành bảo dưỡng chủ động, bảo dưỡng định kì và sửa chữa 評估員工的工作表現 Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên 培訓員工的專業知識 Đào tạo nhân viên kiến thức chuyên môn 向FM主管報告操作AM,PM和RM的數據 Báo cáo hoạt động, dữ liệu bảo dưỡng chủ động, bảo dưỡng định kì và sửa chữa cho chủ quản FM 追蹤供電系統的圖紙和設備清單 Theo dõi bản vẽ và danh sách thiết bị của hệ thống điện 完成幹部安排的工作,報告負責區域存在的工作和問題點 Hoàn thành công việc cấp trên giao phó, báo cáo công việc tồn đọng trong khu vực phụ trách 維護系統帶電設備,確保設備連續運轉 Bảo trì thiết bị điện, bảo đảm tính vận hành liên tục của thiết bị 配合處理FM單位相關工作事項 Phối hợp hỗ trợ xử lý các vấn đề thuộc bộ phận FM

JOB REQUIREMENTS

*Qualification/ Trình độ : Cao đẳng trở lên *Experience/ Kinh nghiệm: 優先維護電工設備經驗 Ưu tiên kinh nghiệm sửa chữa điện *Knowledge Kiến thức 熟悉電力系統知識 Nắm rõ về kiến thức điện lực 設備維護專業掌握(操作,運行,保養,故障處理,改善) Nắm rõ chuyên môn bảo trì thiết bị (Thao tác, vận hành, bảo dưỡng, xử lí sự cố, cải thiện) FM單位所有作業流程了解及提供改善 Kiến thức cơ bản toàn bộ lưu trình làm việc bộ phận FM và đưa ra cải tiến 了解各安全要求,健康和環境 Hiểu những yêu cầu về an toàn, sức khỏe & môi trường. 了解各內規,流程和公司政策 Hiểu biết về các nội quy, quy trình & chính sách của công ty. *Skills/ Kỹ năng 發現和解決問題技能,提出改善建議 Kỹ năng phát hiện và gỉai quyết vấn đề , đưa ra kiến nghị cải thiện 工作計劃安排和追蹤進度技能 Kỹ năng lập kế hoạch và theo dõi tiến độ công việc 危險源認知和風險評估技能 Kỹ năng nhận dạng mối nguy & đánh giá rủi ro.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!