Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới

Tìm kiếm tương tự

Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
04/05/2021
Mã công việc: VN30-63980
Category Management Staff
WHAT WE CAN OFFER
  • Đào tạo nghiệp vụ
  • Giảm giá cho tất cả các sản phẩm Lock&Lock.
  • Lương tháng 13 và chế độ khen thưởng (Incentive) tùy theo tình hình kinh doanh và thành tích công vi
JOB DESCRIPTION

• Being in charge of the assortment development of a product category for Lock&Lock (small Appliance, Cookware, Beverageware, Food container, ETC) • Manage the category item and suggest the item for each channel and suggest for develop new item to distribute the items to each channel • Working close with sales to ensure smooth and efficient operations of the organize. • Identifying key assortment opportunities, building sales team priority plan to assist for execution. • Market researching for developing new items for the team

JOB REQUIREMENTS

Requirements: • From 1+ year item category management experience in consumption (Small appliances, Food Container, Beverageware) • excellent analytical/data interpretation into strategies and capabilities. • Fluency in English & Vietnamese • Business understanding • Team player, flexible attitude, reliable Benefits: - Bonus based on the business result & personal achievement. - 3 basic insurance, travel & meal allowance, team building. - 13 month salary & 12 days annual leave per year. - Annual health check & annual salary increase. - Discount on all Lock&Lock products. - Working time from Monday to Friday: 8:00AM - 6:00PM.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Lock&Lock HCM
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!