Việc làm tại ĐBSCL 23 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
16/10/2019
Mã công việc: VN42-216
Quản Lý Vận Hành Trung Tâm Thương Mại - Plaza Manager (Big C Cần Thơ)
WHAT WE CAN OFFER
  • Premium Health Care
  • Professional, dynamic working environment
  • Competitive salary package & bonus scheme
JOB DESCRIPTION

NHIỆM VỤ - Quản lý vận hành Trung tâm thương mại chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến sự phát triển của Bộ phận quản lý tài sản và Bộ phận Thương mại. Quản lý vận hành Trung tâm thương mại là đại diện của Chủ đầu tư Việt Nhật/ EB và Bộ phận quản lý tài sản tại trung tâm thương mại. Là người bảo đảm cho việc quản lý các dịch vụ ở khu vực chung trong Trung tâm thương mại. - Bộ phận quản lý tài sản có nhiệm vụ quản lý các dịch vụ được cung cấp tại khu vực chung (bên trong và bên ngoài khu vực lưu thông, khu vệ sinh, khu đỗ xe, khu kỹ thuật và an ninh) của trung tâm thương mại, như dịch vụ vệ sinh, dịch vụ an ninh, dịch vụ chăm sóc cây xanh, quản lý rác, và tất cả các dịch vụ bảo trì tòa nhà nhằm nâng cao chất lượng của Trung tâm thương mại. HOẠT ĐỘNG - Đảm bảo quản lý các dịch vụ tại khu vực chung trong trung tâm thương mại - Phối hợp làm việc với Đội ngũ nhân sự quản lý tài sản - Quản lý hoạt động hàng ngày của các Khách thuê và các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng thuê trong phạm vi quản lý của Phòng Quản lý Tài sản - Chuẩn bị các Báo cáo thuê và Quản lý công nợ liên quan đến khách thuê - Làm việc với Bộ phận Thương mại về các vấn đề liên quan đến hoạt động cho thuê - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

JOB REQUIREMENTS

NĂNG LỰC YÊU CẦU *** Kinh nghiệm & kiến thức chuyên môn - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng quản lý - Kiến thức về Quản lý vận hành trung tâm thương mại - Kiến thức về quản lý nhóm - Kỹ năng giao tiếp thuyết phục TRÌNH ĐỘ VÀ THÁI ĐỘ YÊU CẦU - Học vấn: Đại học - Thâm niên làm việc: Ít nhất 5 năm - Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng anh - Kỹ năng văn phòng: Microsoft Office (Words, Excel, PowerPoint) - Thái độ: Chủ động, làm việc có kỷ luật, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Big C Vietnam - Central Group Vietnam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!