Việc làm tại Hưng Yên 20 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
16/06/2021
Mã công việc: VN33-2016
Kỹ Sư - Engineer for R&D Center
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th Month Salary, MBO
  • Company Bus - Ha Noi to Ha Nam and vice versa
  • Laptop for employees
JOB DESCRIPTION

+, For R&D Center - Research and Development lighting LED Module application - Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng ánh sáng của mô-đun - Receive Drawing, specification from customer, perform design sample by AutoCAD/Altium software, Summarize BOM, get material price from Supplier then compare, evaluate and select Supplier - Nhận bản vẽ, thông số kỹ thuật từ khách hàng, tiến hành thiết kế mẫu bằng phần mềm AutoCAD/Altium, tạo BOM, lấy giá nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp, sau đó so sánh giá, đánh giá và chọn nhà cung cấp phù hợp - Prepare material, Process control Specification, check-sheet and send to SMT factory - Chuẩn bị nguyên vật liệu, bảng quản lý công đoạn, check-sheet và gửi đến nhà máy SMT - Monitoring SMT process - Kiểm soát, theo dõi quá trình SMT - Control sample parameter after SMT finish. Ensure shipment follow deadline. Write sample shipment report to customer - Kiểm soát thông số mẫu sau khi kết thúc SMT. Đảm bảo xuất hàng đúng hạn Viết báo cáo xuất hàng gửi tới khách hàng - Write the specification/technical report for customer; - Viết chỉ dẫn kĩ thuật/báo cáo kĩ thuật cho khách hàng; - Write the mass production document; Responsible for all mass production transfer activity - Viết tài liệu về sản xuất đồng loạt cho sản phẩm; Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động chuyển giao sản xuất hàng loạt - Do other job follow Manager - Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

JOB REQUIREMENTS

- Having knowledge, experience about LED, PCB, SMT, BLU, TV, Semiconductor is an advantage - Có những kiến thức kinh nghiệm về LED, PCB, SMT, BLU, TV, chất bán dẫn là một lợi thế - Can English communication or candidates who can speak Korean is advantage - Good Auto CAD/Altium software skills - Sử dụng tốt phần mềm Auto CAD/Altium - Good MS Office skills - Sử dụng tốt Office - Graduated from universities, majors in: Semiconductor, Eletronics, Mechanics, Electrical and other related majors. - Tốt nghiệp Đại học các ngành như: Bán dẫn, Điện Tử, Cơ Khí, Điện và các ngành liên quan

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Seoul Semiconductor Vina
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!