Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
19/11/2019
Mã công việc: VN21-13
Kế Toán Trưởng
WHAT WE CAN OFFER
  • Bảo hiểm theo quy định
  • Cơ hội du lịch
  • Nghỉ phép có lương
JOB DESCRIPTION

1) Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán cho bộ phận kế toán. 2) Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên của phòng, thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan. 3) Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán. 4) Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm. 5) Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty 6) Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế quan, ngân hàng v.v... để kịp thời cập nhật nhưng yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng dụng vào thực tế. 7) Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán. 8) Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban giám đốc 9) Lường trước nguy cơ và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho công ty trên nguồn lực có sẵn và nguồn lực huy động bên ngoài. 10) Căn cứ trên cơ sở dữ liệu kế toán chủ động đưa ra những định hướng phù hợp và chuẩn bị báo cáo đăc biệt trình hội dồng thành viên. 11) Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi. 12) Đảm bảo hài hoà nhiệm vụ chức năng kế toán tài chính với các phòng ban liên quan

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kế toán; Có chứng chỉ kế toán trưởng. - Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán trưởng công ty xây dựng. - Nắm vững về nghiệp vụ, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và cách xây dựng hệ thống kế toán. - Có kỹ năng quản trị và lãnh đạo nhóm, phân tích tổng hợp báo cáo, tư duy logic, hệ thống. - Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint. - Kỹ năng giao tiếp tốt. Trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có trách nhiệm cao trong công việc. * PHÚC LỢI TỪ CÔNG TY • Bảo hiểm theo quy định • Thưởng • Đào tạo • Tăng lương • Công tác phí • Nghỉ phép có lương • Máy tính xách tay • Cơ hội du lịch

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Cỏ May Construction
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!