Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
20/05/2020
Mã công việc: VN4-19
Chi Nhánh Bắc Kạn - Trưởng Phòng Hỗ Trợ Hoạt Động
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương tháng 13, Thưởng các dịp Lễ - Tết, Thưởng định kỳ và đột xuất theo hiệu quả kinh doanh
JOB DESCRIPTION

Lập và triển khai kế hoạch kế hoạch hoạt động của Phòng theo định kỳ Quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của Phòng: Mảng Giám sát hoạt động: Giám sát, kiểm tra hồ sơ tín dụng, tài sản bảo đảm, công tác huy động vốn, các hoạt động thanh toán, dịch vụ khác,… Mảng Quản lý hành chính: Quản lý công tác hành chính, nhân sự Quản lý, tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ Quản lý và phát triển nhân viên Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Chi nhánh

JOB REQUIREMENTS

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế Kiến thức: Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng. Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó phải có kinh nghiệm cụ thể về hoạt động cấp tín dụng/thẩm định ít nhất 1 năm, có kinh nghiệm về kế toán, kiểm toán. Ít nhất 02 năm tại vị trí quản lý. Kỹ năng: Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục, có quan điểm độc lập và khả năng phản biện; Kỹ năng về quản trị nhân sự, kỹ năng về quản lý và kiểm soát nguồn lực; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức; quản lý nhóm, quản lý công việc. Mr.Chiến (097) (805) (4397)

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt (Lienvietpost Bank)
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!