Việc làm Chế tạo 82 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
11/08/2020
Mã công việc: VN10-2609
Garment Merchandiser - Quản Lý Đơn Hàng May Mặc
WHAT WE CAN OFFER
  • Teamwork skills is a must
  • Package designed according to position
  • Travel will be required sometimes
JOB DESCRIPTION

- Follow orders on day to day basis with customer requirement - Develop Garment samples for Customer requirements - Calculate Costing in FOB prices - Build BOM - Coordinate with Technical, Production & QC on ETDs - Propose new product to clients

JOB REQUIREMENTS

- Good Level in English - More than 5 years of experience - Knowledge in FOB process - Open and pro active mind - Garment Technical degree is a plus - Can work under pressure

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Dacotex GROUP
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!