Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
03/06/2021
Mã công việc: VN44-311
[Fvf] Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
WHAT WE CAN OFFER
  • Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại
  • Mức lương thưởng cạnh tranh
JOB DESCRIPTION

- Chịu trách nhiệm chung về hiệu quả công việc của phòng quản lý chất lượng - Báo cáo, tham mưu cho Giám đốc Farm về chất lượng nguyên liệu, sản phẩm sản xuất hàng ngày. - Xử lý các sự cố về chất lượng nguyên liệu nhập, thành phẩm trong quá trình sản xuất - Soạn thảo và làm thủ tục công bố chất lượng sản phẩm mới, sản phẩm đăng ký lại. - Hỗ trợ ban ngành cung cấp chứng chỉ chất lượng trong việc kiểm tra giám sát, thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ. - Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố trong sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm. - Thiết lập, thực hiện & duy trì các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng hoạt động toàn tổ chức. - Xây dựng, duy trì hệ thống Quản lý chất lượng của công ty: ISO VietGap, Organic, Global GAP, Các trương trình hỗ trợ của sở Khoa học và công nghệ, Sở Công Thương, Sở nông nghiệp cùng các chương trình giải pháp Sản xuất sạch hơn, 5S. - Kiểm tra và giám sát việc thực hiện, duy trì, cải tiến các hoạt động chất lượng tại các bộ phận, đảm bảo quá trình thực hiện phù hợp các tiêu chuẩn Công ty đang áp dụng. - Kiểm soát và xem xét việc ban hành, cập nhật, chỉnh sửa hệ thống tài liệu toàn Công ty. - Đánh giá nội bộ, thanh tra và tự thanh tra trên toàn bộ Farm theo các tiêu chuẩn Công ty đang áp dụng. Tư vấn các bộ phận biện pháp khắc phục phòng ngừa. - Tham mưu cho Giám đốc Farm về hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống quản lý chất lượng Công ty. - Xây dựng mục tiêu, chính sách chất lượng và triển khai chính sách chất lượng đó trong Công ty. - Tổ chức các cuộc họp xem xét của lãnh đạo. - Theo dõi khiếu nại khách hàng và xác định các phản ứng của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban lãnh đạo Công ty.

JOB REQUIREMENTS

1. Học vấn: Đại học 2. Kinh nghiệm: 2 năm công tác trong các cơ quan hoặc doanh nghiệp 3: Kỹ năng cần thiết: - Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng - Kỹ năng đàm phán thương lượng - Kỹ năng tổ chức cuộc họp - Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề - Trung thực, ham học hỏi, kiên nhẫn

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!