Việc làm tại Nam Định 32 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
30/03/2020
Mã công việc: VN43-399
Security Management Manager
WHAT WE CAN OFFER
  • Nghỉ đủ 12 ngày phép theo luật lao động, và 6 ngày nhiều hơn luật lao động
  • Xe đưa đón HN - nhà máy, HD - nhà máy
  • Đào tạo trong nước, nước ngoài
JOB DESCRIPTION

1. Manage all job related to Information security team included 03 Big items - Management  Security Organization  Security Regulations & Agreement  Information Asset  Security Inspection/ Audit - Technical  Net- work security  Server security  End-user security - Physical  Physical Protective Zones security  Access Control (in/out, door access..)  Security equipment (CCTV, OA equipment)  Manage Security service 2. Take audit about Information security

JOB REQUIREMENTS

1. University major in IT or related to IT (English can be accept) 2. Male, more than 30 Years old 3. At least 03 years’ experience working in Information security, ISO 27001 and 03~05 years’ experience working as Team Manager 4. Experience in a big /professional/high-tech company is preferred 5. Good in English 6. Living in Hải Dương or near Hải Duong area 7. Oversea training

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

HYUNDAI Kefico
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!