Việc làm tại Nam Định 22 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
17/01/2020
Mã công việc: VN43-333
Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh và Tư Vấn Giải Pháp Ngân Hàng Giao Dịch Khách Hàng BB ((Hà Nội/hà Nam/nam Định/ninh Bình/nghệ An/thái Bình/thanh Hóa)
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo quy định của công ty
JOB DESCRIPTION

• Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm: • Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Kinh doanh và Tư vấn giải pháp (TB BB sale) • Quản lý/ hỗ trợ quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, theo phân khúc/ tiểu phân khúc sản phẩm/ gói sản phẩm, chương trình kinh doanh (CTKD) liên quan đến NHGD Triển khai/ hỗ trợ triển khai, thúc đẩy/ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh đến kênh bán, lực lượng bán (LLB), lực lượng hỗ trợ bán (LL HTB, CV TTTM: • Triển khai/ hỗ trợ triển khai chính sách bán hàng, mô hình bán hàng và dịch vụ xuống các Vùng/ CN / LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách • Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch bán hàng, tổ chức/ hỗ trợ tổ chức bán hàng theo phân khúc/ tiểu phân khúc, sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD cho các Vùng/ CN/ LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách • Triển khai/ hỗ trợ các chính sách/ chương trình chăm sóc khách hàng đến Vùng/ BBC/ CN/ LLB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách • Hỗ trợ bán hàng trực tiếp, phối hợp cùng LLB trao đổi, đề xuất giải pháp cho KH/ nhóm KH trọng tâm liên quan đến giải pháp NHGD • Triển khai/ hỗ trợ triển khai các CTKD, thúc đẩy bán, chăm sóc khách hàng • Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kịch bản bán hàng, sổ tay bán hàng, các công cụ hỗ trợ bán hàng cho LLB Phối hợp nâng cao năng lực bán hàng kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM: • Phối hợp xây dựng khung năng lực cho các vị trí/ chức danh của LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách. • Đề xuất, phối hợp triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách. • Phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo cho LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách. • Đưa ra các yêu cầu, đề xuất về đào tạo đối với LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách. Trách nhiệm khác Các nhiệm vụ khác do GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp hoặc GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp Miền (Bắc/ Nam) phân công Địa điểm: Hà Nội/Hà Nam/Nam Định/Ninh Bình/Nghệ An/Thái Bình/Thanh Hóa

JOB REQUIREMENTS

Bằng cấp: Tốt nghiệp đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh; Kiến thức chuyên môn: Hiểu về mô hình kinh doanh, phương thức triển khai kinh doanh theo phân khúc/ tiểu phân khúc Am hiểu sâu về sản phẩm dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN Hiểu các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng/ doanh nghiệp Kinh nghiệm Tối thiểu 5 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực bán hàng, quản lý và thúc đẩy bán hàng lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN Ưu tiên: ứng viên Nam

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Techcombank
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!