Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
01/10/2020
Mã công việc: VN30-63770
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Nội Bộ
WHAT WE CAN OFFER
  • Năm
JOB DESCRIPTION

Nhập hoá đơn, chứng từ thuế đầu vào, đầu ra, theo dõi kiểm tra thu hồi hoá đơn chứng từ • Cân đối hoá đơn, xuất hoá đơn VAT • Báo cáo thuế • Xử lý nội bộ: tạm ứng, hoàn ứng cho nhân viên • Theo dõi chi phí các dự án, cập nhập hàng ngày báo cáo với cấp trên. Soạn thảo hợp đồng, làm biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cho các dự án đã hoàn thành. • Theo dõi xuất nhập tồn • Giao dịch ngân hàng: Làm lệnh chuyển tiền nước ngoài, mở LC đơn hàng nhập khẩu, làm hồ sơ vay vốn cho ngân hàng... • Các công việc theo sự điều động của công ty

JOB REQUIREMENTS

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành kế toán • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm kế toán • Cẩn thận trung thực • Hiểu biết các phần mềm kế toán • Ưu tiên các bạn đã từng làm kế toán cho các công ty thương mại và sản xuất, nắm vững nghiệp vụ

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Solar E
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!