Việc làm tại Cần Thơ 42 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
15/10/2019
Mã công việc: VN14-431
Nhân Viên Kinh Doanh - Kỹ Thuật Nông Nghiệp (Phân Bón) )/Sales Agronomist – Crop Expert (Fertilizer)
WHAT WE CAN OFFER
  • Professional and active working environment
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
JOB DESCRIPTION

• Đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng, quan hệ với các đại lý, khách hàng và nắm bắt tình hình thị trường để đảm bảo chỉ tiêu doanh số đặt ra. Ensure sales targets achievement, relationships with dealers, customers and capture the market situation. • Tổ chức và quản lý mạng lưới phân phối sản phẩm trong khu vực. • Organizing and managing the product distribution local network. • Lập kế hoạch và thực hiện các thử nghiệm đồng ruộng đã được phê duyệt, thu thập số liệu viết báo cáo/Plan and carry out approved field trials, collect data and write report • Lập kế họach và thực hiện hội thảo nông dân được phân công/Plan and implement assigned farmer meetings • Gặp gỡ trao đổi kiến thức với nông dân, tìm hiểu nhu cầu của họ. Thực hiện các cuộc khảo sát theo yêu cầu/ Visit farmers to exchange knowledge, understand farmer needs. Carry out survey requested • Tư vấn nông dân, đối tác thương mại về kỹ thuật liên quan đến phân bón, kỹ thuật canh tác/ Advise farmers, business partners on the science and technology regarding to fertilizer, cultivation practice . • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với chính quyền địa phương, các tổ chức nghiên cứu hay trường đại học/ Create and maintain relationships with local authorities, research organizations and universities • Giúp đỡ và huấn luyện đối tác tại vùng mình phụ trách khi có yêu cầu/ Support & train partners in responsible area when there is request. • Chịu trách nhiệm thực hiện Chương Trình ‘Crop Leader” đối với cây trồng được phân công/ In charge of assigned crops in Crop Leader Program • Giúp đỡ huấn luyện nhân viên kinh doanh thực hiện điểm trình diễn và hội thảo đầu bờ/ Train & support sale agronomists in doing demo and field days • Giải quyết những khó khăn trở ngại hay thắc mắc của nông dân liên quan đến vấn đề kỹ thuật/ Grower’s trouble shooting for technical issues • Đảm bảo việc thu hồi nợ của khách hàng • Ensuring customers’ debt recovery • Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng về quy trình chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng/Receiving customers’ complaints about product quality process, delivery time

JOB REQUIREMENTS

Yêu cầu về bằng cấp/Education Requirements • Tốt nghiệp đại học (hoặc hơn) về Nông Học hoặc Bảo Vệ Thực Vật; Thương mại, Quản trị Kinh doanh, Trồng Trọt/University graduation (or above) in Foreign Trading, Economics, crop cultivation, agronomy or plant protection • Thông thao Tiếng Anh/Fluent English Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc/Work Experience Requirements • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tư vấn kỹ thuật hay bán hàng trong thị trường nông nghiệp/phân bón với đại lý, nhà phân phối, nông dân/At least 3 years of sales or consulting experience in agricultural/ fertilizer sector with dealers distributors or farmers • Có kinh nghiệm về Tưới nhỏ giọt là 1 lợi thế/Fertigation experience or knowledge will be an advantage. Functional & Behavioral Competencies • Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục, thương lượng tốt/Good communication, sales, negotiation • Kỹ năng làm việc theo nhóm và hợp tác tốt/Good collaboration and teamwork • Chấp nhận công tác theo yêu cầu công việc /Willing to travel as business need • Quan tâm đến khoa học, công nghệ, chăm chỉ, ham học hỏi/Interested in science and technology, diligent, eager for learning • Sử dụng tốt phần mềm văn phòng /Good in Microsoft office • Đảm bảo hoạt động và thái độ được tuân thủ theo đạo đức của Yara và phản ánh qua 4 giá trị của Yara/Ensure activity and behavior are compliant with Yara Ethics and reflect Yara 4 values. • Tuân theo các quy định và nguyên tắc của công ty/Follow the rule and regulation of the company

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Yara Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!