Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
10/06/2020
Mã công việc: VN31-148
Tổng Giám Đốc
WHAT WE CAN OFFER
  • - Được cấp xe ô tô con phục vụ cho công việc và đi lại
  • - Được hưởng chính sách sử dụng miễn phí thực phẩm hữu cơ của Công ty
  • - Chính sách lương thưởng cạnh tranh (thỏa thuận)
JOB DESCRIPTION

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC - Xây dựng chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn cho Công ty - Tổ chức và điều hành Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật phù hợp với chiến lược, giá trị cốt lõi của Công ty. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty và tổ chức thực hiện theo đúng chiến lược được phê duyệt - Điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty - Xây dựng và vận hành hệ thống quản trị của Công ty - Tổ chức đội ngũ, xây dựng chính sách, chế độ người lao động đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty - Tìm kiếm đối tác hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty - Ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại - Thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng thành viên - Người quản lý trực tiếp: Hội đồng thành viên

JOB REQUIREMENTS

TIÊU CHUẨN NHẤN SỰ - Bằng cấp : Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp/kinh tế/quản trị kinh doanh - Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tại vị trí Quản lý sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Tiêu chuẩn khác - Có khả năng nhạy bén trong kinh doanh, tư duy quản trị doanh nghiệp - Đam mê lĩnh vực nông nghiêp - Khuyến khích tinh thần đồng làm chủ, cùng góp vốn cổ phần để phát triển Công ty QUYỀN LỢI - Chính sách lương thưởng cạnh tranh (thỏa thuận) - Được cấp xe ô tô con phục vụ cho công việc và đi lại - Được hưởng chính sách sử dụng miễn phí thực phẩm hữu cơ của Công ty *Địa điểm làm việc: Kỳ sơn, Hòa Bình CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN Cách 1 Liên hệ trực tiếp với Mrs. Nguyễn Lan Phương – Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Tasco (Công ty sở hữu Công ty TNHH An Nhiên Foods) Cách 2 Gửi hồ sơ về địa chỉ Email: qua VietnamWorks. Thời hạn nộp hồ sơ: 10/07/2020

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Tasco
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!