Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
25/09/2020
Mã công việc: VN31-154
Supervisor Cum Captain/ Giám Sát Kiêm Tổ Trưởng
WHAT WE CAN OFFER
  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp
  • Lương tháng 13
  • Công ty có xe đưa đón
JOB DESCRIPTION

- Assisting the Outlet Manager/Assistant Manager in supervising and coordinating all activities of personnel engaged in serving food and beverages Hỗ trợ các trưởng Outlet/ trợ lý các trưởng outlet trong việc giám sát và điều phối tất các các hoạt động của nhân viên trong bộ phận. - Brief personnel on preparations, service and content of menu items, coordinate with Outlet Manager/Assistant Outlet Manager on daily or monthly specials and promotions. Tóm tắt về nhân sự, dịch vụ, nội dung trong thực đơn, phối hợp với các trưởng outlet/ trợ lý những dịp đặc biệt, các chương trình khuyến mãi. - Perform any other duties which may be assigned by the management from time to time. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban quản lý giao cho vào bất kỳ thời điểm nào. Administrative Responsibilities: Trách Nhiệm Hành Chính - To maintain proper records of Sales, guest complaints, solutions and all concerns pertaining to personnel or equipment in appropriate logbooks for reference Ghi chép tình hình kinh doanh của bộ phận, những phàn nàn của khách, cách giải quyết và tất cả các vấn đề liên quan tới nhân sự của bộ phận, vấn đề về trang thiết bị… vào sổ nhật ký để tham khảo. - To ensure adequate of supplies, materials, and requisition for general supplies Đảm bảo luôn đầy đủ vật tư, vật liệu để đưa vào sử dụng. - To control casual staff hiring for special event and check the attendance of all permanent and casual staff. Kiểm soát việc thuê thêm nhân viên không thường xuyên để làm việc trong những sự kiện đặc biệt và phải kiểm tra, nắm rõ sự có mặt của nhân viên thường xuyên và không thường xuyên. - To ensure service staff properly carry out side duties. Đảm bảo nhân viên thực hiện đúng nhiệm vụ của mình Technical Responsibilities: Kỹ Năng - Maintain daily beverage inventory, daily requisition and check to correspond with beverage sales and to ensure for smooth operations. Kiểm kê số lượng đồ uống bán hàng ngày, đảm bảo khớp doanh thu. - Follow control procedures for billing before and after service. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình về thanh toán trước và sau. - Monitors and supervises service flow in the outlet. Theo dõi và giám sát mọi hoạt động dịch vụ diễn ra trong outlet. - Ensure all fixtures and operating equipment is in good working condition. Đảm bảo mọi đồ đạc và thiết bị đưa vào hoạt động đều trong tình trạng tốt. - Ensure good general appearance and maintenance of outlet working areas. Đảm bảo khu vực làm việc được trang trí phù hợp. - Implement and enforce safety regulations and house rules. Triển khai và thực hiện đúng các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho khu vực làm việc. Commercial Responsibilities: Thương Mại - Attends to guest complaints, requests or inquiries regarding food and services Lắng nghe các phàn nàn, yêu cầu, thắc mắc của khách liên quan đến vấn đề đồ ăn, uống và phục vụ. Human Responsibilities: Nhân Sự - Trains personnel according to established procedures; Conducts orientation of all new employees and ongoing training of all staff along with Assistant Outlet Manager. Cùng với trợ lý quản lý outlet, tham gia đào tạo nhân viên mới, định hướng nghề cho nhân viên mới, liên tục đào tạo cho nhân viên toàn bộ phận. - Ensure grooming and general appearance of staff conforms to Hotel standards. Đảm bảo diện mạo của nhân viên khi làm việc đúng theo quy định của khách sạn. - Make frequent suggestions to Management in reference to restaurant general operation and F&B promotion. Thường xuyên có những đề nghị, ý kiến tham khảo về hoạt động chung của nhà hàng, chương trình khuyến mãi thúc đẩy bán hàng cho bộ phận. - Establishes effective employee relations and maintain the highest level of professionalism, ethic and attitude towards all hotel guests, clients, heads of department and employees. Luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người trong khách sạn như khách, khách hàng, cấp trên và đồng nghiệp. Replacement And Temporary Mission: Thay Thế Và Nhiệm Vụ Khác - May be assigned to perform duties in other food and beverage Outlets when needed Có thể được giao phụ trách ở các outlet khác của bộ phận ẩm thực khi cần Relationship : Các Mối Quan Hệ - Establishes effective employee relations, maintains the highest level of professionalism, ethic and attitude towards all hotel guests, clients, heads of department and employees. Luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người trong khách sạn như khách, khách hàng, cấp trên và đồng nghiệp.

JOB REQUIREMENTS

- To participate in daily briefings and monthly communication meetings to discuss various aspects of food service and preparation Tham gia vào các cuộc họp giao ban hàng ngày và các cuộc họp hàng tháng để thảo luận về các khía cạnh khác nhau của bộ phận. EDUCATION / CERTIFICATES / EXPERIENCE: - Having degree/certificate about Food & beverage training Có chứng chỉ bằng cấp về hoạt động Ẩm thực - Having 02 - 03 years working experience and 01 years of Captain cum Supervisor level Có 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc và 1 năm ở vị trí tổ trưởng hoặc giám sát

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Wyndham Sky Lake Resort & Villas
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!