Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
11/10/2019
Mã công việc: VN31-89
Process Engineer/ Industrial Engineer (Mechatronic/ Electrical/mechanical Engineer)
WHAT WE CAN OFFER
  • Được đào tạo kiến thưc chuyên môn và kỹ năng mềm, thăng chức, tăng lương theo chế độ Công ty
  • Thu nhập hấp dẫn tùy vào năng lực ứng viên, 14 ngày phép/ năm, thưởng lương tháng 13
  • Các loại bảo hiểm theo quy định của luật lao động, bảo hiểm 24/7 của Bảo Việt
JOB DESCRIPTION

1) Study production process to propose innovation, kaizen activities to reduce wastage and non-value added (based on Lean tools)/Nghiên cứu công đoạn để đưa ra những hành động cải tiến, giảm lãng phí và những công đoạn không tạo ra giá trị(dựa vào công cụ LEAN) 2) Automation/ up-skill idea proposal/ giải pháp cho áp dụng tự động hóa,công cụ giúp đỡ công nhân) 3) Automatic hardware testing and installation according to assignment/ Trách nhiệm cài đặt và kiểm tra phần cứng các thiết bị tự động 4) Research & update machinery market for new development function in case need investment/Nghiên cứu & cập nhật các thiết bị mới trên thị trường, và lên chi phí đầu tư trong trường hợp cần thiết. 5) Oversight of processes and working to maintain optimization of the production line/Loại bỏ lãng phí trên các công đoạn sản xuất và làm việc để duy trì sự tối ưu của chuyền sản xuất. 6) Leading the innovation project, call the meeting to carry out the detail action plan and follow up the project progress/ Tham gia các dự án cải tiến, tổ chức họp với các phòng ban để đưa ra kế hoạch hành động và theo dõi tiến độ của các dự án. 7) Using the engineering software to design the layout/tools to support producrion such as Auto cad/ Solid is prefered)/ Sử dụng phần mền thiết kế để thiết kế layout, công cụ để hỗ trợ việc cải tiến cho sản xuất như auto cad/ solid (biết solid là lợi thế) 8) Presentation of data and reports to senior colleagues and management/cập nhật các dữ liệu cần thiết để báo cáo cho quản lý cấp tên 9) Basic knowledge about PLC/ SCADA (VBA prefer)/Có kiến thức cơ bản về PLC/ SCADA.

JOB REQUIREMENTS

- Bachelor Degree in Mechatronic/ Electrical/Mechanical engineer/ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện tử/ Điện tử/ Cơ khí - At least 2 years of experience in Industrial Engineer/Automation Engineer, Project management/ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm là Kỹ sư hệ thống công nghiệp/ Kỹ sư tự động hóa, quản lý dự án - Good at English command/ Tiếng anh giao tiếp tốt - Logical thinking/analysis skills/ Kỹ năng suy luận logic, kỹ năng phân tích

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Esquel Garment Manufacturing Viet Nam-Hoa Binh
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!