Việc làm Tài chính / Ngân hàng 1,391 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
03/07/2019
Mã công việc: VN30-21492
Bank statment reconcilation Head
 • End to end reconciliation for transactions initiated on Debit/Credit cards, Wallet transactions, monitoring of payment advice
 • Fund transfer to nodal accounts, Merchant Payouts.
 • Settling transactions to Visa/Master card/Rupay card unions for funds
 • Working on various systems like Visa/Mastercard/Rupay
 • Working on various digital wallet products
 • Handling card operations such as dispatching physical cards
 • Preparing daily monthly reports and trend analysis for the same
 • Handling queries of partners like bank, other clients

 


Mô tả công việc:
 • Hình thức Tuyển dụng:
  Toàn thời gian
 • Cấp độ nghề nghiệp:
  Trung cấp
 • Kinh nghiệm yêu cầu:
  1 năm
 • Chức năng công việc:
 • Ngành công ty:
  Dịch vụ tài chính
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Lương:
  ₫67,522,796 - ₫75,000,000/tháng (Lương thỏa thuận)

Phúc lợi
 • Tuần làm việc năm ngày

RGF

we are looking for people who has done bank statement reconciliation.

Ex: card settlement.