Việc làm tại Quảng Ninh 26 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
09/12/2019
Mã công việc: VN52-196
Trưởng Khoa Dược
WHAT WE CAN OFFER
  • lương tháng 13
JOB DESCRIPTION

1. Lập kế hoạch hoạt động của khoa Dược - Lập kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch chuyên môn, vận hành hàng năm và triển khai hoạt động của khoa Dược - Lập kế hoạch nhân sự hàng năm (tuyển dụng, thay thế…) đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển chuyên môn của khoa. - Lập kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên trong khoa - Tổ chức triển khai các kế hoạch đã được phê duyệt và các kế hoạch theo yêu cầu của bệnh viện 2. Quản lý nhân sự khoa Dược - Phối hợp với phòng Nhân sự thực hiện tuyển dụng nhân sự theo định biên được phê duyệt - Tổ chức phân công công việc cho các nhân viên trong khoa (bao gồm fulltime, parttime, cộng tác viên, học việc,…). - Đánh giá năng lực và hiệu quả hoàn thành công việc của các nhân viên (KPI) định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất - Giám sát, thanh tra kết quả làm việc của các nhân viên trong trong khoa - Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật, tuyển dụng, sa thải nhân viên trong khoa 3. Tổ chức vận hành khoa Dược - Tổ chức và duy trì các hoạt động của khoa Dược, giám sát, điều hành, đảm bảo chất lượng cho các hoạt động theo đúng qui định của bệnh viện. - Đề xuất trang thiết bị, kiểm soát chi phí và quản lý tài sản của trong khoa - Kiểm soát các công việc của trong khoa để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ - Giải quyết phàn nàn của khách hàng và xung đột trong trong khoa - Tổ chức triển khai các kế hoạch, các công việc chung của bệnh viện theo phân công của Ban Giám đốc 4. Triển khai công tác Dược tại Bệnh viện - Chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn trong trong khoa Dược; - Trực tiếp tham gia thực hành chuyên môn; chỉ đạo chuyên môn trong trong khoa theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, đặc quyền được cấp và hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp. - Tổ chức xây dựng, triển khai, giám sát tuân thủ các qui trình kỹ thuật chuyên môn của trong khoa 5. Phối hợp công việc - Phối hợp với các khoa phòng khác để thực hiện các hoạt động liên quan 6. Thực hiện hội chẩn, nghiên cứu khoa học, đào tạo - Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu - Triển khai và tham gia các nghiên cứu khoa học - Triển khai các hoạt động đào tạo tại khoa Dược và đào tạo kiến thức Dược cho nhân viên y tế trong bệnh viện - Tham gia các hội đồng chuyên môn, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện khác khi được yêu cầu

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Dược Đại học trở lên - Kinh nghiệm liên quan tới vị trí: Kinh nghiệm tối thiểu 1-3 năm trong lĩnh vực tương tự tại các bệnh viện. - Phẩm chất cá nhân/ Thái độ làm việc: Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực cao, cẩn thận. - Các kỹ năng cơ bản: Kỹ năng giao tiếp tốt. - Các kỹ năng đặc biệt khác: Tiếng Anh giao tiếp, Thành thạo Tin học văn phòng.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec (Bệnh Viện Đkqt Vinmec Hạ Long)
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!