Việc làm Dịch vụ chuyên nghiệp 19 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
04/05/2021
Mã công việc: VN30-63978
Chuyên Viên Bảo Trì Cơ Điện
WHAT WE CAN OFFER
  • 12 ngày nghỉ phép có lương trong năm
JOB DESCRIPTION

1. Theo dõi, kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị các dây chuyền sản xuất Theo dõi toàn bộ hồ sơ thiết bị máy móc các dây chuyền sản xuất. Kiểm tra định kỳ/đột xuất tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị các dây chuyền sản xuất Lập kế hoạch bảo trì định kỳ. Triển khai các kế hoạch bảo trì định kỳ. Chuẩn bị các phương án thực hiện bào trì, lắp đặt thiết bị máy móc. Trực tiếp tham gia công tác bảo trì sửa chữa và hướng dẫn nhân viên thực hiện. Thiết lập các tài liệu Hướng dẫn vận hành và Hướng dẫn bảo trì – sửa chữa. Triển khai và huấn luyện nhân viên thực hiện và giám sát. Đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hoạt động máy móc thiết bị 2. Chuẩn bị vật tư dự phòng chuẩn bị cho bảo trì (bao gồm vật tư mua và vật tư gia công chế tạo). Lập kế hoạch vật tư phụ tùng dự phòng. Chuẩn bị việc cung ứng vật tư dự phòng và gia công chế tạo phụ tùng cho bảo trì sửa chữa. 3. Công tác an toàn hệ thống điện, thiết bị điện Quản lý hệ thống điện toàn Công ty và các thiết bị của hệ thống điện theo sự phân công của Trưởng Phòng và Tổ Trưởng Bảo trì Điện Thực hiện các giải pháp an toàn hệ thống điện theo chương trình quản lý an toàn điện cho toàn hệ thống điện và an toàn thiết bị điện trong toàn Công ty. Tham gia đào tạo hướng dẫn an toàn điện cho nhân viên vận hành và nhân viên Cơ Điện

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành: Điện tử, Cơ Điện, Cơ Điện tử - Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Hiểu biết về công tác quản lý thiết bị, quản lý bảo trì và tổ chức bảo trì, PLC - Kinh nghiệm bảo trì các dây chuyền sản xuất.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH MTV Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!