Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
07/09/2020
Mã công việc: VN56-247
Trưởng Phòng Môi Trường
WHAT WE CAN OFFER
  • Premium Healthcare for employee
  • Annual leave, Insurance and Policy following Labor Law
  • Competitive salary
JOB DESCRIPTION

- Chịu trách nhiệm xử lý chính xác nước thải. Giám sát trực tiếp các nhà điều hành xử lý nước thải và chịu trách nhiệm kiểm soát tồn kho hóa chất. - Quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong bộ phận. - Kiểm tra hoạt động vận hành hệ thống Bioga. - Giám sát vệ sinh nhà máy - Chuẩn bị hoặc theo dõi các báo cáo hàng quý về Môi trường - Tổ chức thu gom rác hàng ngày trong nhà máy - Chịu trách nhiệm về công việc, kỷ luật và các công cụ của người vận hành xử lý nước thải, người thu gom rác và nhân viên vệ sinh nhà máy - Cập nhật thay đổi và đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ luật pháp và quy định về môi trường. - Chấm công, đánh giá, theo dõi lao động trong bộ phận. - Làm việc tại các nhà máy của công ty.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp đại học về hóa học, môi trường hoặc kỹ thuật. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm việc tương tự. - Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp. - Làm việc tại Thành phố Tây Ninh

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Tay Ninh Tapioca JSC
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!