Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
22/05/2020
Mã công việc: VN9-428
Nhân Viên Kế Toán
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương, thưởng, phụ cấp theo quy định Công ty
  • Ký Hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước
  • Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7
JOB DESCRIPTION

Vị trí này cần tuyển 1 nhân viên kế toán tổng hợp và 2 nhân viên kế toán nội bộ *Mô tả công việc: - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty. - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán -Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. - Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định - In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết Tiêu chuẩn của nhân viên kế toán tổng hợp - Hướng dẫn, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế, có khả năng tổng hợp và hướng dẫn - Tổng hợp và phân tích báo cáo báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính. - Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh, quy trình công nghệ, sản xuất trong công ty - Đảm bảo số liệu kho khớp giữa kế toán và kho và thực tế kiểm kê - Kế hoạch, báo cáo công việc được đúng thời gian quy định - Hoàn thành các chỉ tiêu khác được giao theo đúng yêu cầu. - Thực hiện mệnh lệnh, nhiệm vụ được giao chính xác và đúng quy định. - Báo cáo các khoản vay ngắn hạn và dài hạn được lập theo quy định/yêu cầu. - Báo cáo xuất nhập tồn chính xác - Các báo cáo khác theo yêu cầu

JOB REQUIREMENTS

- Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán. - Số năm kinh nghiệm: Đã làm kế toán tổng hợp từ 2 năm trở lên. - Tuổi từ 22 đến 35 - Nhanh nhẹn. Quan hệ công việc với các ban ngành: Cục thuế, Ngân hàng, Khách hàng, Nhà cung cấp…có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc tốt. - Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. - Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định. - Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán). - Trình độ tiếng Anh tốt. *Chế độ và quyền lợi: - Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 - Ký Hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước - Lương, thưởng, phụ cấp theo quy định Công ty

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Dược Bình Định
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!