Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
31/05/2021
Mã công việc: VN62-18
Operation Engineer (A0 Operation Certificate is Highly Required)
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th salary
  • Social insurance, heath insurance, unemployment insurance according to the Labor Laws
JOB DESCRIPTION

POSITION PURPOSE: To work on all operation activities. Manage operation and maintenance team to ensure that the Wind plant is operated and maintained in a safe and environmentally responsible manner. Duties and responsibilities • Take proactive lead position in learning specific technical details for Wind plant details. • Providing technical assistance to plant operations through problem definition, basic design, project management, and trouble shooting. • Provide engineering and management support to Manager, and others as needed. • Knowledge of safety features, grounding, disconnects, SCADA, system testing, and troubleshooting. • Improve efficiency, quality, or performance of technical process.

JOB REQUIREMENTS

Qualifications • High Vocational Certificate / Technical Certificate / Bachelor Bachelor’s Degree in Electrical Engineering or related field • A0 operation certificate issued by National Load Dispatch Centre is highly required. • Experience in working as 110 kV Substation, 500kV substation operation is preferable. • Good command of English is preferable. • Sharp analytical and problem-solving skills. • Self-motivated person with leadership and project planning skills • Computer literacy. • Có kinh nghiệm Vận hành, bảo trì, kiểm tra , giám sát toàn bộ thiết bị trong nhà máy, đường dây 110kV, 500kV đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, ổn định • Yêu cầu: Có chứng chỉ vận hành A0 do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia • Thông thạo bản vẽ chi tiết kỹ thuật , thiết kế cơ bản , sơ đồ hệ thống điện • Có Kiến thức về các tính năng an toàn thiết bị điện, ngắt kết nối, SCADA, kiểm tra hệ thống và xử lý sự cố. Bằng cấp • Chứng chỉ nghề / Chứng chỉ Kỹ thuật / Bằng Cử nhân Kỹ thuật Điện hoặc lĩnh vực liên quan. • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhạy bén. • Năng động, phối hợp và lập kế hoạch dự án • Sử dụng vi tính thành thạo word, excel, autocad • Trình độ tiếng Anh : Đọc và hiểu các báo cáo, tài liệu bằng tiếng Anh chuyên ngành điện

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Sermsang Power Corporation Plc.
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!