Việc làm Transportation 391 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới

Tìm kiếm tương tự

Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
13/12/2019
Mã công việc: VN30-44020
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
WHAT WE CAN OFFER
  • Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
  • A dynamic, modern, friendly and professional working environment.
  • Attractive salary and bonus
JOB DESCRIPTION

• Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty; • Kiểm tra sự tuân thủ các quy chế và các quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công ty, chi nhánh/ Công ty con; • Kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhằm đảm bảo sự tuân thủ của nhân sự trong các hoạt động nội bộ: thanh toán, quyết toán, cung ứng vật tư, mua sắm trang thiết bị…; • Bảo mật các tài liệu, thông tin kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của doanh nghiệp; • Kiến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm, rủi ro được phát hiện thông qua kiểm soát tại các bộ phận. • Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về những đánh giá, kiến nghị, đề xuất trong báo cáo kiểm soát nội bộ. • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

JOB REQUIREMENTS

• Nam/ Nữ, độ tuổi từ 27 đến 40 tuổi, • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán – kiểm toán, • Tối thiểu 5 năm ở vị trí kế toán tổng hợp lĩnh vực sản xuất, ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm tại một trong các vị trí sau: kiểm soát nội bộ, kiểm toán, kiểm toán nội bộ. • Thành thạo tin học văn phòng • Khả năng phân tích và xử lý số liệu tốt, chịu được áp lực công việc cao. • Ham học hỏi và có khả năng làm việc độc lập; • Trung thực, có đạo đức, nhiệt tình trong công việc. • Có thể đi công tác tỉnh.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!