Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
06/12/2019
Mã công việc: VN13-16
Nhân Viên ISO
WHAT WE CAN OFFER
  • Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
  • Đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề
JOB DESCRIPTION

Rà soát thường xuyên hệ thống tài liệu Quản lý chất lượng, môi trường đảm bảo các quy định là hợp lý và phù hợp với thực tế công việc tại các đơn vị. - Rà soát thường xuyên hệ thống tài liệu Quản lý chất lượng, môi trường đảm bảo các quy định là hợp lý và phù hợp với thực tế công việc tại công ty CP Việt Nam Food. - Theo dõi việc thực hiện theo các tài liệu hệ thống như: quy trình, quy định .. .của các phòng, ban, đơn vị. - Tham gia thực hiện kiểm soát việc thực hiện theo các tài liệu hệ thống như: quy trình, quy định... của các phòng ban theo ISO 9001, 14000 (định kỳ hoặc đột xuất). - Định kỳ theo dõi kết quả thực hiện các hành động của các đơn vị, báo cáo tình hình tiến độ thực hiện các mục tiêu chất lượng của Nhà máy - Thực hiện xây dựng quy trình, giám sát các bộ phận liên quan cung cấp thông tin để hoàn thiện quy trình - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và theo quy định của công ty.

JOB REQUIREMENTS

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm hoặc liên quan Ưu tiên chọ các ứng viên ngành chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học - Thành thạo tin học văn phòng - Giao tiếp, phân tích, đánh giá tốt - Trung thực, nhiệt tình. - Có thế mạnh về xây dựng quy trình, quy định, quy chế, chính sách - Trên 1 năm tại các công ty quy mô trên 300 nhân viên Am hiểu Luật lao động, BHXH

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food (Vnf)
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!