Việc làm Vận tải và Hậu cần 142 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
25/05/2020
Mã công việc: VN30-60982
Giám Đốc Ban Tái Bảo Hiểm Và Phát Triển Sản Phẩm - TP Hồ Chí Minh
WHAT WE CAN OFFER
  • Attractive salary package
  • Lunch support
JOB DESCRIPTION

Trách nhiệm công việc:  Chịu trách nhiệm chung đối với hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm bao gồm Bộ phận Tái Bảo hiểm và Phát triển Sản phẩm  Hoạch định và hoàn thành kế hoạch Tái Bảo hiểm để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty  Xây dựng và hoạch định các sản phẩm phù hợp với định hướng của công ty  Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc trong định hướng phát triển chính sách Tái bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm theo chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ.

JOB REQUIREMENTS

Yêu cầu  Tốt nghiệp địa học trở lên  Thành thạo tiếng Anh  Tối thiểu 7-10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm nói chung và Tái Bảo hiểm nói riêng. Có 5 năm trở lên ở vị trí quản lý tương đương  Độ tuổi 40t trở lên  Am hiểu các qui định pháp luật về bảo hiểm, có kiến thức sâu rộng về Tái Bảo hiểm, phát triển sản phẩm và nghiệp vụ tải sản kỹ thuật  Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin và xử lý tình huống  Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết các xung đột.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Navigos Search's Client - Foreign Insurer in Ho Chi Minh City
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!