Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
14/10/2019
Mã công việc: VN66-45
Kế Toán Tổng Hợp
WHAT WE CAN OFFER
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ổn định, lâu dài, thân thiện
  • Mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực
  • Bảo hiểm theo quy định của nhà nước
JOB DESCRIPTION

- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó. Chịu trách nhiệm đối chiếu số tồn kho với bộ phận kho. - Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu gửi Trưởng phòng Kế toán. - Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản… - Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC. - Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng. - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán. - Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán. - Tham gia các kỳ kiểm kê , đánh giá hao hụt tại nhà máy. - Hỗ trợ Trưởng phòng kế toán lập báo cáo quản trị nội bộ.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, Tài chính…. - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp, Kế toán giá thành tại các công ty sản xuất, - Am hiểu về Kế toán sản xuất, có tâm huyết với nghề. - Thành thạo Excel, các phần mềm kế toán. * Địa chỉ làm việc : Nhà máy sản xuất – Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái Khu CN Phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!