Việc làm Viễn thông 49 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
11/12/2019
Mã công việc: VN30-43780
Kỹ Sư/cử Nhân Công Nghệ Thông Tin, Tin Học Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông
WHAT WE CAN OFFER
  • Được hưởng mọi chế độ theo quy định của Luật pháp Nhà nước
  • Theo quy định của Công ty
  • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao
JOB DESCRIPTION

- Hỗ trợ và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin. - Hướng dẫn sử dụng về công nghệ thông tin trong bệnh viện; Quản trị, vận hành, bảo quản, duy tu, sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị hệ thống mạng bệnh viện. - Tham gia kiểm kê, lưu trữ, thống kê hồ sơ bệnh án. - Quản lý phần mềm quản lý khám chữa bệnh. - Quản trị hệ thống mạng máy tính Bệnh viện - Hỗ trợ các Khoa, Phòng các công việc liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin -Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng TC-HCQT

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, tin học, Điện tử viễn thông - Sử dụng vi tính thành thạo

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Bệnh Viện Quận Bình Thạnh
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!