Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
20/11/2019
Mã công việc: VN48-32
HR Recruiter
WHAT WE CAN OFFER
  • Có cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng cá nhân.
  • Cơ hội được đào tạo chuyên môn.
  • Đóng đầy các bảo hiểm theo quy định nhà nước bắt đầu từ ngày đầu tiên làm việc
JOB DESCRIPTION

1. Handle Manpower requisition from respective departments, compile manpower requisition and prepare the recruitment plan 2. Handle the whole process of interview 3. Screen through the job application, arrange for interview and update recruitment result to superior 4. Inform the newcomer list to respective parties 5. Involve in interview for potion from cleaner/operator to Clerk/Senior technician 6. Update new employee information into HRM system 7. Prepare report on job application and recruitment status 8. Control locker and issue locker to new employee 9. Do employee personal information filing 10. To perform administrative tasks as required. 11. Enforce safety and housekeeping at the work area

JOB REQUIREMENTS

Qualification: 3 years certificate/Degree in relevant major Experience: 2 years for 3 years certificate/ Fresh for degree Good command of written & spoken English Excellent at MS Office Good communication skills Positive, motivating and inspiring personalities Well-organized and reliable

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH CCIPY Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!