Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
30/07/2020
Mã công việc: VN29-39
Chủ Nhiệm An Toàn
WHAT WE CAN OFFER
  • Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa (Các vị trí làm việc tại Nhà máy)
  • Mỗi năm đều xét tăng lương.
  • Được hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
JOB DESCRIPTION

- Phụ trách công việc quản lý an toàn hàng ngày của công ty, định kỳ đề xuất ý kiến về việc an toàn sản xuất bằng văn bản; - Tham gia xây dựng các biện pháp an toàn để ngăn ngừa thương vong, rủi ro nghề nghiệp và các qui trình thao tác an toàn đối với thiết bị nguy hiểm, và phụ trách giám sát việc thực hiện; - Thường xuyên tiến hành kiểm tra an toàn hiện trường, kịp thời phát hiện những rủi ro để xử lý, sự việc nghiêm trọng sẽ báo cáo lên cấp trên bằng văn bản; - Tham gia vào việc điều tra các sự cố tai nạn lao động, xử lý, thống kê và phân tích; tổ chức chỉ đạo việc sơ tán, cấp cứu đối với sự cố nghiêm trọng; - Tổ chức chỉ đạo việc tuyên truyền, đào tạo về sản xuất an toàn cho nhân viên và công tác diễn tập phương án khẩn cấp; - Quản lý, giám sát công việc hàng ngày của nhân viên an toàn lao động; - Hàng tháng phải tổ chức họp toàn xưởng về vấn đề an toàn sản xuất; - Những công việc khác do cấp trên yêu cầu.

JOB REQUIREMENTS

- Có giấy chứng nhận an toàn - Có kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm quản lý từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Giấy Lee&man Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!