11/07/2019
Mã công việc: VN29-11
Giám Sát Tài Chính Khối Cung Ứng - Nhà Máy Masan Hậu Giang
WHAT WE CAN OFFER
  • Performance Bonus
JOB DESCRIPTION

- Đại diện bộ phận Kế Toán Quản Trị - Khối Cung Ứng theo dõi công tác nghiệm thu, xây dựng cơ bản tại Nhà máy Masan Hậu Giang, hình thành và quản lý tài sản cố định. - Hỗ trợ bộ phận Kế Toán Quản Trị - Khối Cung Ứng xây dựng ngân sách Capex, thực hiện quản lý, phân tích và lập báo cáo, tình hình thực hiện ngân sách hàng tháng liên quan đến Nhà máy Masan Hậu Giang. - Phụ trách kế toán giá thành của một ngành hàng Nước mắm/Bia/CSD tại cụm nhà máy Hậu Giang. - Thực hiện và hoàn thành các báo cáo liên quan đến công tác quản trị của bộ phận Kế Toán Quản Trị - Khối Cung Ứng

JOB REQUIREMENTS

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về công tác kế toán, trong đó có tối thiểu 2 năm làm vị trí Kế toán quản trị (Kế toán giá thành/ Supply Chain Finance) hoặc tương đương. - Cập nhật những kiến thức & kinh nghiệm kế toán thực tiễn bên ngoài, Hiểu biết về phần mềm Kế toán. Hiểu biết về Nguyên tắc Kế toán, Chuẩn mực và Pháp luật Việt Nam về Kế toán. - Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, Kỹ năng phân tích, đánh giá, Kỹ năng quản trị. - Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống Oracle. - Có chứng chỉ CFA or CMA (lợi thế).


Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!