Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
27/03/2020
Mã công việc: VN51-86
Trưởng Bộ Phận C&B
WHAT WE CAN OFFER
  • Chăm sóc sức khỏe định kỳ
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Du lịch trong và ngoài nước
JOB DESCRIPTION

- Dự báo những thay đổi của chính sách Nhà nước ảnh hưởng đến Công ty và người lao động. - Lập ngân sách Tiền lương hàng năm. - Triển khai, tư vấn các nghị định, thông tư của Nhà nước liên quan đến lao động. - Tổng hợp và báo cáo tháng, quý năm về tình hình lao động, tiền lương, phúc lợi, năng suất lao động. - Đề xuất và thực hiện những cải tiến liên quan đến chính sách, chế độ của công ty và các Nhà máy trực thuộc. - Quản lý, theo dõi và hướng dẫn những công việc liên quan đến tiền lương, phúc lợi, hợp đồng lao động. - Sẽ trao đổi chi tiết hơn trong quá trình phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ: Đại học - Chuyên ngành: QTNS/ QTKD... - Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Kỹ năng: giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý, động viên, huấn luyện. - Khả năng: Làm việc độc lập và theo nhóm, sắp xếp tổ chức công việc khoa học. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển: - Bảng thông tin ứng viên - Văn bằng chứng chỉ liên quan

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!