Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
21/04/2021
Mã công việc: VN1-87
Nhân Viên An Toàn Dự Án (An Toàn Viên)
WHAT WE CAN OFFER
  • Phụ cấp: Đi lại, Điện thoại, Cơm trưa,… cùng các chế độ phúc lợi khác
  • Đào tạo chuyên môn (nội bộ & bên ngoài)
  • Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận
JOB DESCRIPTION

Tại Newtecons, công tác An toàn lao động luôn được đầu tư và cải tiến không ngừng. Vấn đề An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết cho toàn bộ Công ty. Mỗi dự án chỉ được đánh giá thành công khi đáp ứng đầy đủ vấn đề an toàn lao động và tính hiệu quả. Do đó, Newtecons đang tìm kiếm đội ngũ An toàn viên để đào tạo và phát triển theo định hướng chung của Công ty. Mô tả công việc Nhân Viên An Toàn: _ Kiểm tra, nhắc nhở các tổ đội thi công, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, Ban chỉ huy...tuân thủ nội quy về an toàn lao động; _ Bám sát khu vực được phân công để kiểm soát và phát hiện nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động; _ Phân tích, đánh giá rủi ro có thể xảy ra để cảnh báo các Giám Sát Thi Công, NCC/NTP... _ Triển khai các công tác họp nhóm trước ca làm; _ Giám sát việc tuân thủ các quy định, chính sách an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ; _ Phối hợp cùng Giám sát An Toàn, Chuyên Viên An Toàn thực hiện các buổi đánh giá, kiểm tra công trường; _ Phối hợp lực lượng an ninh đảm bảo an ninh trật tự của dự án.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Bảo hộ lao động, các chuyên ngành khác có liên quan. - Có kiến thức về công tác an toàn lao động; Ưu tiên có chứng chỉ về an toàn lao động; - Sức khỏe tốt; Chịu được áp lực công việc

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Newtecons
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!