Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
07/10/2019
Mã công việc: VN64-25
Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo quy định công ty
JOB DESCRIPTION

Tóm tắt mục đích công việc: Hoạch định, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Mô tả nhiệm vụ: 1. Phát triển kinh doanh 1.1 Hoạch định - Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ (tháng/quý/năm) theo định hướng chiến lược từ HĐQT. 1.2 Triển khai - Tổ chức triển khai hoạt động bán hàng đảm bảo đúng kế hoạch. - Quản lý các công việc bán hàng và bộ phận kỹ thuật - Phân tích thông tin thị trường, khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh; đề ra được những biện pháp và triển khai thực hiện nhằm phát triển thị trường, khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. - Dự báo xu hướng, nhu cầu của thị trường và sản phẩm nhằm định hướng cho sản xuất kinh doanh trung, dài hạn. - Chịu trách nhiệm chính về doanh số bán hàng với HĐQT. - Xây dựng cơ chế lương, thưởng, KPI cho nhân viên phụ trách. - Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty. 2. Các công việc khác - Phối hợp xây dựng, triển khai và phát triển văn hóa Công ty theo từng nội dung vào các giai đoạn phát triển cụ thể của Công ty. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ: Đại học - Chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, Marketing, Thương mại/Cơ khí, hoặc các chuyên ngành khác liên quan - Số năm kinh nghiệm tối thiểu về kinh doanh: 5 năm - Số năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí tương đương: 5 năm - Trung thực, Tự tin, Kiên trì, Nhiệt tình, Tuân thủ kỷ luật. - Quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và dám chịu trách nhiệm. - Ham học hỏi, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến, sẵn sàng góp ý, chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp. - Tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint) thành thạo các tính năng cơ bản; - Kỹ năng chung: Kỹ năng Giao tiếp/thuyết phục/đàm phán; Quản lý thời gian; Khai thác, tổng hợp và phân tích thông tin/số liệu - Kỹ năng quản lý: Kỹ năng Xây dựng và triển khai kế hoạch/mục tiêu; Quản lý nhân sự; Lãnh đạo nhóm; Giải quyết xung đột; Khích lệ và tôn vinh đồng nghiệp; Truyền cảm hứng/Huấn luyện cấp dưới. - Kỹ năng kinh doanh: phát triển mở rộng thị trường, phát triển khách hàng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm - Nắm vững và am hiểu về thị trường ngành cơ khí, chế tạo - Nắm vững và am hiểu các nghiệp vụ kinh doanh, bán hàng.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty CP Cơ Khí Cửu Long
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!