Việc làm tại Hà Nam 46 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
21/01/2020
Mã công việc: VN24-399
Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng Thành Phẩm
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương tháng 13, thưởng thành tích theo chính sách công ty
  • Du lịch hằng năm
  • Bảo hiểm sức khoẻ AON
JOB DESCRIPTION

1. Lên kế hoạch sản xuất hàng tháng cho tất cả các nhà máy và gia công cho toàn bộ MNS – MPS. Bao gồm kế hoạch DRP. 2. Thông báo các sự thay đổi, cập nhật kế hoạch chung cho tất cả các nhà máy. 3. Thay đổi/ kiểm soát các kế hoạch sản xuất, kiểm soát mức độ tuân thủ kế hoạch dài hạn để đảm bảo tối thiểu tỉ lệ thiếu hàng với mức tồn kho phù hợp (theo KPI hàng năm) 4. Quản lý, kiểm soát mức tồn kho thành phẩm theo chính sách tồn kho. 5. Xây dựng chính sách tồn kho, cập nhật chính sách tồn kho hàng quý. Thông báo kết quả cập nhật cho các bộ phận liên quan. 6. Báo cáo, xem xét và đánh giá các rủi ro và đề xuất xử lý hạn chế các rủi ro trong kế hoạch sản xuất, ngắn hạn và dài hạn. bao gồm mức tồn kho, hạn sử dụng, ràng buộc về công suất… 7. Xây dựng các báo cáo kiểm soát, đề xuất các cải tiến trong qui trình lập kế hoạch sản xuất 8. Đào tạo huấn luyện nhân viên. 9. Sử dụng và duy trì ASCP, đôn đốc kiểm tra nhân viên về việc thực hiện các nhiệm vụ hệ thống, bao gồm: duy trì cập nhật dữ liệu dùng chung, sử dụng và duy trì hệ thống, tuân thủ các quy trình hệ thống để bảo đảm hệ thống vận hành và áp dụng hiệu quả 10. Các nhiệm vụ khác được giao từ cấp trên.

JOB REQUIREMENTS

Trình độ: Đại học hoặc Cao hơn, Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc 3-5 năm trong mảng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên liệu, bao bì, Ít nhất một năm trong vị trí trưởng nhóm/ Quản lý. 3. Yêu cầu khác: Hiểu biết về chuỗi cung ứng. Hiểu biết ERP (Oracle) là một lợi thế

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Masan Meatlife
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!