Việc làm tại Quảng Nam 80 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
13/12/2019
Mã công việc: VN50-746
Assistant Engineer
WHAT WE CAN OFFER
  • Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.
  • Able to work in an active and professional working environment.
  • The wage agreements in interview.
JOB DESCRIPTION

* JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES 1. Conduct the training of basic technical understands for new hires and existing when necessary. 2. Suggest ideas to improve productivity, quality and safety standards. 3. Work on the bottleneck processes so as to achieve smooth flow of parts throughout the operation. 4. Assist in new product and process transferred from HQ. 5. Provide engineering support to the production line to achieve the production goals and objectives. 6. Study and solve the troubleshooting of machineries on the production line. 7. Support Assistant Section Leader to control well production, production planning, expedites delivery. 8. Participate the continuous improving activity in the production lines 9. Enforce Safety and housekeeping at production area. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Đào tạo các kiến thức cơ bản về kỹ thuật cho nhân viên đang làm việc và nhân viên mới khi cần thiết 2. Đề xuất ý kiến cải tiến về tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và năng suất 3. Nghiên cứu cải tiến tại những công đoạn có năng suất sản xuất thấp để cải tiến hiệu quả sản xuất của toàn dây chuyền. 4. Hỗ trợ trong việc quản lý quy trình và sản phẩm mới được chuyển giao từ trụ sở chính. 5. Hỗ trợ về kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất nhằm đạt được mục tiêu sản xuất. 6. Tìm hiểu và giải quyết các sự cố máy móc trong dây chuyền sản xuất 7. Hỗ trợ Trợ lý Trưởng bộ phận trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất và xuất hàng. 8. Tham gia các hoạt động cải tiến liên tục cho dây chuyền sản xuất 9. Đảm bảo vệ sinh an toàn khu vực sản xuất

JOB REQUIREMENTS

* Yêu cầu công việc: 1. - Đại học chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí 2. - Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH CCI Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!