Việc làm Production 1,218 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới

Tìm kiếm tương tự

Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
18/01/2020
Mã công việc: VN33-1356
Quality Team Leader - Trưởng Phòng Chất Lượng (Customer Quality - CS)
WHAT WE CAN OFFER
  • Training session in Korea
  • 13th Month Salary, MBO
  • Company Bus - Ha Noi to Ha Nam and vice versa
JOB DESCRIPTION

1) Investigate quality defects and respond to inquiries or complaints from customers (Create 8D report) Phân tích hàng lỗi chất lượng và đối ứng khách hàng (lập báo cáo 8D) 2) Creating quality index and managing Lập chỉ tiêu chất lượng và quản lý 3) Enhance process quality Cải tiến quy trình chất lượng 4) Provide outstanding customer support with investigation updates to internal and external customers Đưa ra sự hỗ trợ với khách hàng trong và ngoài nước

JOB REQUIREMENTS

1) At least 5 years of related working experience Kinh nghiệm liên quan chất lượng (tối thiểu 5 năm) 2) Have ability to opreate electricity equipments (basic analysis of LED) Có năng lực vận hành thiết bị đo về điện (để phân tích cơ bản LED) 3) Graduated university (Bachelor or above) Tốt nghiệp đại học trở lên 4) Good at English (Speaking and Writing skills are required) Khả năng tiếng Anh (tối thiểu hội thoại cơ bản và viết) ** Candidates who have experience in QA/CS (IATF 16949 & VDA6.3) will have a big advantage Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý chất lượng/đánh giá chất lượng (IATF 16949 & VDA6.3)

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Seoul Semiconductor Vina
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!