Việc làm Back Office 4,763 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới

Tìm kiếm tương tự

08/08/2019
Mã công việc: VN30-27012
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Internal Audit Executive)
WHAT WE CAN OFFER
  • Chương trình đào tạo giúp nhân viên phát triển
  • Chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng
  • Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
JOB DESCRIPTION

Tóm tắt công việc: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (KTNB) có nhiệm vụ thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo như mô tả trong kế hoạch và chương trình kiểm toán để đạt được các mục tiêu kiểm toán đề ra Vai trò và Nhiệm vụ chính: • Hỗ trợ Trưởng ban KTNB trong việc xây dựng các chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết • Tham gia vào công tác kiểm toán thực địa - Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết theo như mô tả trong chương trình kiểm toán - Ghi chép kết quả trong hồ sơ kiểm toán với đầy đủ bằng chứng được lưu lại - Thảo luận với Trưởng ban KTNB về các phát hiện trong quá trình kiểm toán • Thực hiện các thủ tục kiểm tra hậu kiểm toán để bảo đảm các kế hoạch hành động đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ • Tư vấn cho nhân viên các phòng ban về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát • Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, nghi ngờ có gian lận trong nội bộ công ty • Hỗ trợ Trưởng ban KTNB trong việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán • Tự cập nhật các kiến thức, đảm bảo duy trì các kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc

JOB REQUIREMENTS

HỌC VẤN: • Tốt nghiệp đại học chính quy - Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Tài chính KINH NGHIỆM: • Tối thiểu 01 - 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ, tài chính ở các công ty có qui mô lớn. • Hiểu biết về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ • Có kiến thức về các rủi ro và hệ thống kiểm soát • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán chuyên nghiệp KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG: • Kỹ năng phân tích tốt • Quan tâm đến chi tiết, tập trung vào các quy trình • Kỹ năng quản lý thời gian, thích ứng linh hoạt trong điều kiện thay đổi • Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày súc tích • Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập CÁC YÊU CẦU KHÁC: • Giao tiếp tốt tiếng Anh. • Thành thạo vi tính văn phòng. • Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc


Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!