Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
06/08/2020
Mã công việc: VN16-3945
Senior Sourcing Analyst/ Chuyên Viên Phân Tích Cung Ứng Cấp Cao
WHAT WE CAN OFFER
  • Health Insurance
  • 14 paid leave days
JOB DESCRIPTION

• Hợp tác với các trung tâm tìm nguồn cung ứng, nhà cung cấp, Nhà phân tích và phát triển sản phẩm của IWE để ra mắt sản phẩm đúng tiến độ. Work collaboratively with Sourcing hubs, vendors, IWE Sourcing Analysts and Product Development to ensure on-time shipment and product launches • Theo dõi tiến độ của Nhà Sản xuất gia công về tình trạng nguyên liệu và các kết quả thử nghiệm và giám sát tình hình sản xuất hàng thành phẩm. Provide oversight to turn-key source manufacturing, follow-up on material and testing results, and track finished goods production • Duy trì liên hệ với các nhà cung cấp (sản xuất gia công) và nhóm quản lý chất lượng khu vực để đánh giá, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất Maintain regular contacts with vendors and regional Quality to both anticipate and resolve any issues arising during production process. • Phát hành đơn hàng cho các nhà cung cấp phù hợp Release purchase orders to the appropriate vendors • Cập nhật trạng thái trong AtTask Provide status updates in the AtTask calendar • Đảm bảo thông tin nhà cung cấp, giá cả và những dữ liệu từ nguồn khác liên quan đến hệ thống OneSource Provide vendor, pricing and other sourcing related data to OneSource system • Nhận dữ liệu/bản thiết kế về công nghệ từ phòng Phát triển sản phẩm và liên hệ với nhà cung cấp Receive tech pack/design brief from Product Development and communicate to vendor • Xem xét yêu cầu mẫu và liên hệ với nhà cung cấp thích hợp Review sample request and communicate to the appropriate vendor • Kiểm soát và theo dõi kết quả Mặc Thử sản phẩm & các mẫu chào hàng Monitor and track fit test, wear test and salesmen samples • Cập nhật cho nhà gia công về việc họ được chọn sản xuất sản phẩm/ mã hàng/… Advise the vendor that he has been selected for the project

JOB REQUIREMENTS

Bằng cấp/ chứng chỉ: Qualification Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan Bachelors in Business or any related fields Số năm kinh nghiệm/ Years of experience: 2-4 năm kinh nghiệm liên quan tới ngành công nghiệp dệt may (mua hàng, cung ứng, sản xuất, chất lượng) 2-4 years of related experience in the garment industry (merchandiser, sourcing, operations, quality) - Kỹ năng/ Skills: Khả năng phân tích rủi ro và giải quyết vấn đề/ Ability to do risk analysis and problem-solving - Khả năng lãnh đạo /quản lý tốt, có khả năng giám sát cấp dưới và kỹ năng giao tiếp tốt./ Good leadership/management skills, capable to supervise the subordinates, and strong interpersonal/ communication skills - Biết tiếng Anh, tiếng Thái Lan hoặc một ngôn ngữ Châu Á khác là một lợi thế Thai, English and preferably one other Asia language is desired.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Hanesbrands Inc. ( Hys)
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!