Việc làm tại Bắc Ninh 104 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
16/10/2019
Mã công việc: VN6-734
Director of Manufacturing
WHAT WE CAN OFFER
  • Negotiable
JOB DESCRIPTION

1. Job Details - Cell phone case manufacturing & manufacturing innovation etc. 2. Working Place - Bac Ninh city, Vietnam 3. Working time - 6 days per week - 8 hours per day 4. Benefits - Insurance - Meal - Transportation

JOB REQUIREMENTS

1. Degree - bachelor´s degree (Industrial, mechatronics etc) 2. Experience - 10~20 year of experience - Mobile phone manufacturing experience 3. Language - English(Fluent), Korean(basic)

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

INTOPS Vietnam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!