Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
29/05/2020
Mã công việc: VN30-61589
Tuyển Dụng Số Lượng Lớn CV Thẩm Định - Phòng Phê Duyệt Tín Dụng KHDN Miền Nam – Trụ Sở Chính (Tại TP.HCM)
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo Quy định của Ngân hàng
JOB DESCRIPTION

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) lợi nhuận năm 2019 là 11.500 tỷ tổng lương thưởng trong năm 23 tháng lương. Với nhu cầu mổ rộng quy mô cần tuyển số lượng lớn Phòng Phê duyệt tín dụng KHDN cụ thể như sau: - Thực hiện công tác tái thẩm định hồ sơ cấp tín dụng KHDN VVN/Lớn - Tái thẩm định tình tài chính, tình hình SXKD, dự án của KHDN VVN/Lớn, đề xuất phê duyệt: (i)GHTD/khoản tín dụng, (ii) cơ cấu nợ, (iii) các nội dung liên quan đến TSBĐ (nhận, thay đổi TSBĐ) và (iv) thay đổi các điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng - Phối hợp với Phòng liên quan trình NHNN các trường hợp cấp tín dụng vượt tỷ lệ quy định của NHCT đối với khách hàng/nhóm KHLQ/khách hàng và người liên quan theo Pháp luật - Rà soát kết quả chẩm điểm và phê duyệt hạng tín dụng khách hàng,

JOB REQUIREMENTS

Yêu cầu: Có kinh nghiệm là Quan hệ KHDN VVN/Lớn 4 năm Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đang làm thẩm định/tái thẩm định/phê duyệt tại Ngân hàng Ứng viên quan tâm gửi CV theo mẫu VietinBank ghi rõ vị trí dự tuyển là Thẩm định phê duyệt tín dụng khách hàng DN

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!