Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
17/02/2020
Mã công việc: VN65-1207
Operator
WHAT WE CAN OFFER
  • Travel yearly
  • Participating in Bao Viet Tokio Marine accident insurance
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance under Vietnamese law
JOB DESCRIPTION

Quantity: 03 Expected start working Date: 1-Mar 2020 Working Type: • Official Personnel • Night shift rotation - 6 days/week - Vận hành máy bơm và máy móc thiết bị, theo dõi trong quá trình hoạt động. Operating pumps and equipment, follow up operation progress. - Bảo quản, chăm sóc và giữ gìn toàn bộ khu vực hệ thống xử lý nước, nước thải. House keeping all the WTTP area. - Thu gom và chuyển giao bùn, rác thải. Garbage and sludge collection and transfer. - Kịp thời báo cáo tình trạng bất thường của hệ thống. Timely report when system has the abnormal problem. - Bảo quản và bảo dưỡng máy móc, công cụ. Equipment and Tools preservation and maintain. - Hỗ trợ lấy mẫu và thử nghiệm tại toàn bộ khu vực. Sampling support and testing support all area. - Tuân thủ quy định an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm, quy tắc bảo quản dụng cụ và các quy định lao đông khác Complying the working safety regulatory, Lab Safety, tools preservation and other work regulations. - Có trách nhiệm Báo cáo với Trưởng ca vận hành. Report to Senior Engineer. - Những công việc khác phân công theo năng lực chuyên môn. Other suitable tasks as appointed.

JOB REQUIREMENTS

- Education background: Vocational School/College/University. Major in Environment/Electric/Mechanical - Age: 21-30 years old - Gender: Male - Appearance: Uncertain - Working Experience: From 1 to under 2 years experience at the same position. Other preferred: Experience in operation of water treatment system.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!