Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
14/01/2020
Mã công việc: VN16-2945
Kế Toán Tổng Hợp ( Ưu Tiên Ứng Viên Có Kinh Nghiệm Mảng Xây Dựng)
WHAT WE CAN OFFER
  • Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn cũng như các kỹ năng cần thiết
  • BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định của Luật lao động và của Công ty
JOB DESCRIPTION

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty. - Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. - In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định. - Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV. - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính - Khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Hoa cơ bản - Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp tại các Công ty Thương mại, Bất động sản, Xây dựng... - Hiểu biết sâu về nghiệp vụ kế toán, qui định về thuế, tài chính doanh nghiệp. - Am hiểu về luật, pháp lý mảng xây dựng, kinh nghiệm làm việc với nhà thầu, khách hàng.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tổng Hợp Khởi Nghiệp Việt
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!