Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
11 September 2019
Job ID: VN59-299
Cán Bộ Kỹ Thuật Công Trình
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo quy định của công ty
JOB DESCRIPTION

Địa chỉ làm việc: huyện Quan Sơn, Thanh Hóa - Bóc tách khối lượng; lập biện pháp thi công; - Tổ chức thi công và giám sát thi công; - Lập hồ sơ chất lượng công trình, hồ sơ thanh quyết-toán công trình - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. - Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

JOB REQUIREMENTS

- Bám sát tiến độ thi công công trình. - Có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiểm soát công việc. - Trung thực, cẩn thận, sáng tạo, ngăn nắp, có tinh thần trách nhiệm với công việc; có nguyện vọng gắn bó lâu dài tại Công ty. - Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường.

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Is this your company? Claim it now!