Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
18 February 2020
Job ID: VN59-476
Chuyên Viên Pháp Chế
WHAT WE CAN OFFER
  • Được sắp xếp chỗ ăn ở.
  • Có chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
  • Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động Việt Nam.
JOB DESCRIPTION

Nghiên cứu, cập nhật, hệ thống hóa văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động kinh doanh của Công ty. - Hỗ trợ các phòng/ban trong Công ty về khía cạnh pháp lý. - Rà soát và kiểm tra hệ thống hợp đồng, công văn, tài liệu phục vụ hoạt động kinh doanh, hợp tác đầu tư phát triển dự án và các hoạt động thường xuyên của công ty. - Tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động KD của công ty. - Tư vấn, cố vấn cho công ty các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động công ty. - Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế,... - Xây dựng thư viện pháp luật, thực hiện các bản tin pháp luật và định kỳ thông tin, báo cáo đến Ban lãnh đạo Công ty và các Bộ phận. - Chủ trì liên hệ, đề xuất, kiến nghị danh mục các Công ty Luật có uy tín về các lĩnh vực khác nhau để tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi cần thiết. - Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy Khoa Luật các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước. Ưu tiên các trường đại học: Trường Đại học Luật, Khoa Luật Trường Đại học Quốc gia HN, Khoa Luật trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt tất cả kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) - Có kỹ năng soạn thảo, đàm phán hợp đồng trong và ngoài nước - Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật đấu thầu, Luật Dầu khí, Luật Thương mại, Luật Bảo hiểm, Luật Dân sự, ... - Ưu tiên Nam <35, sức khỏe tốt. - Có thể làm việc dưới áp lực cao. - Nhiệt tình, chăm chỉ, có khả năng làm việc theo nhóm, khả năng giao tiếp tốt. - Ưu tiên ứng viên người Thanh Hóa. * Quyền lợi: - Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. - Có chế độ đãi ngộ hấp dẫn. - Cơ hội việc làm lâu dài với nhiều cơ hội thăng tiến. - Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động Việt Nam. - Được sắp xếp chỗ ăn ở.

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa ( PTSC Thanh Hóa)
Is this your company? Claim it now!