Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
12 June 2019
Job ID: VN38-48
Kế Toán Trưởng
WHAT WE CAN OFFER
  • Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Nhà nước
  • Thưởng hàng năm: Tương đương một tháng lương và theo chế độ của công ty
JOB DESCRIPTION

Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty theo hướng hiệu quả, giữ bí mật các tài liệu kế toán và bí mật số liệu kế - toán của công ty. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo thuế, báo cáo thống kê, quyết toán thuế theo quy định. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán. Tham mưu tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán - tài chính doanh nghiệp nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Tham mưu tư vấn thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp. Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, tài chính, Kiểm toán Kinh nghiệm ở vị trí đảm nhiệm tối thiểu từ 3 năm trở lên Có chứng chỉ kế toán trưởng Sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh. Địa chỉ làm việc: 22 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, Tp. Đà Lạt


Job Details:

Flower Republic
Is this your company? Claim it now!