Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 November 2019
Job ID: VN27-1549
Kỹ Sư Giám Sát M&E (Điện, Nước) - Hải Phòng
WHAT WE CAN OFFER
  • Nghỉ mát, sinh nhật, tiệc các sự kiện trong năm
  • Có xe đưa đón từ Hà Nội lến Đại Lải làm việc hàng ngày, được bố trí chỗ ăn ở đầy đủ tiện nghi
  • Lương tháng 13, 13++, thưởng các ngày lễ tết
JOB DESCRIPTION

1. Kiểm tra, rà soát thiết kế hạng mục M&E trước khi thi công trong phạm vi công việc được giao - Kiểm tra bản vẽ thiết kế M&E. - Kiểm tra bản soft trước khi thi công. - Kiểm tra biện pháp thi công. 2. Giám sát nhà thầu thi công hạng mục M&E trong phạm vi công việc được giao - Tham gia kiểm soát hồ sơ thiết kế theo lĩnh vực chuyên trách (Phần Điện, nước, PCCC ...). - Trực tiếp giám sát công việc thi công của các nhà thầu phần điện, nước trên cơ sở thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật. - Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu đầu vào theo đúng yêu cầu thiết kế, quy định của dự án; Kiểm tra, giám sát quy trình thi công, biện pháp thi công của nhà thầu theo đúng kỹ thuật, biện pháp thi công được duyệt; Phối hợp các quy trình thi công, biện pháp thi công của các nhà thầu khác trong cùng một hạng mục. - Chủ trì cập nhật, phát hiện các sai sót và yêu cầu cán bộ giám sát nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawings và biện pháp thi công được phê duyệt. - Giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các hướng dẫn, quy trình, quy định trong quá trình thi công của nhà thầu. - Cùng cán bộ của nhà thầu ghi nhận, lập biên bản về các sai sót, các phát sinh, thay đổi thiết kế trong quá trình thi công; báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo để xử lý. - Báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Ban khi phát hiện các vi phạm của nhà thầu. - Cung cấp các biểu mẫu cho nhà thầu thi công theo mẫu quy định của Công ty, Nhà nước. - Thực hiện các công tác: Kiểm tra, kiểm soát nhà thầu cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng; đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và báo cáo Lãnh đạo Ban, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ. - Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ pháp lý và ký nhật ký thi công, hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình; kiểm tra việc ghi chép nhật ký giám sát. - Thực hiện combine các công việc ME Điện, Nước phù hợp với kiến trúc, kết cấu. - Phối hợp với cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công của nhà thầu theo quy định. - Phối hợp với các Bộ phận Giám sát kiểm soát khối lượng xác nhận khối lượng hoàn thành cho nhà thầu thi công. - Lập báo cáo các công việc theo định kỳ và đột xuất. - Lưu trữ tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hạng mục công trình mình giám sát.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp cao đẳng,đại học trở lên các chuyên ngành điện dân dụng, tự động hóa các trường kỹ thuật; - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt; - Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt; - Có kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo; - Có hiểu biết, kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công hệ thống M&E (điện, nước) nhà cao tầng; - Có khả năng xử lý những công việc phát sinh trên công trường; - Có khả năng bóc tách kỹ thuật, 2d, 3d, max…

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hùng Vương
Is this your company? Claim it now!