Việc làm Khách sạn / Thực phẩm & Dịch vụ ăn uống tại Hà Nam 2 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
15/05/2020
Mã công việc: VN24-531
HR Manager
WHAT WE CAN OFFER
  • Healthcare for personal and family
  • 13 payment, performance bonus
JOB DESCRIPTION

a. Lập ngân sách hoạt động của phòng HCNS trong năm. b. Phối hợp với các Trưởng bộ phận khác thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo định kỳ. c. Phụ trách tham vấn các quyết định thăng tiến và thay thế nhân sự,… ở tại nhà máy. d. Kiểm tra, xem xét và trình duyệt chi phí hành chánh. e. Tổ chức giám sát việc thực hiện an ninh trật tự, an toàn lao động… f. Thực hiện và đề xuất quy chế lương, thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. g. Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám Đốc để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS. h. Phối hợp với các Trưởng bộ phận thực hiện chính sách khen thưởng, xây dựng chính sách trả lương cho người lao động tại nhà máy. i. Xây dựng thang bảng lương và các quy định khác theo Luật,… j. Đề xuất và giải quyết các tranh chấp lao động, quan hệ lao động tại nhà máy. k. Đại diện Công ty tạo mối quan hệ với các cơ quan chính quyền như công an khu vực, ban quản lý các KCN, thanh tra sở lao động, phòng lao động việc làm,… l. Thực hiện việc ký ủy nhiệm chi với bộ phận kế toán theo sự ủy quyền. m. Ký giấy giới thiệu theo giấy ủy quyền. n. Tổ chức tất cả các hoạt động mang tính tập thể tại nhà máy. o. Phỏng vấn sàn lọc ứng viên cho các vị trí tuyển dụng. p. Chịu trách nhiệm đại diện Công ty để làm việc với cơ quan ban ngành các vấn đề về lương và chế độ của CBCNV.

JOB REQUIREMENTS

- Đại học trở lên đối với các chuyên ngành có liên quan - Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí HR tổng hợp trong môi trường sản xuất - Có kiến thức tốt về luật lao động, chính sách nhân sự, các quy trình nhân sự - Có kỹ năng phân tích, thuyết trình, tổng hợp và báo cáo tốt - Năng động, kỹ tính, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt - Kỹ năng làm việc với con người, thuyết trình, và giao tiếp hiệu quả - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Masan Meatlife
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!