Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
22/05/2020
Mã công việc: VN14-680
Collection Officer (Male Candidates Work in HCM & Can Tho)
WHAT WE CAN OFFER
  • - 13th salary, performance incentives and yearly bonus; lunch, telephone allowance.
  • Excellent promotion opportunity
  • Medical and Accident Insurance, yearly outing activity (Domestic and Oversea Travel)
JOB DESCRIPTION

• Visiting and making commitment to ask overdue customer to make payment; Liên hệ, làm việc trực tiếp, yêu cầu thanh toán đối với những khách hàng quá hạn thanh toán. • Planning and proposing collection solution of overdue customer; Lập kế hoạch, đề xuất giải pháp thu hồi nợ đối với những khách hàng quá hạn thanh toán. • Recommending action in accordance with company’s policy; Đề xuất những biện pháp thu hồi nợ phù hợp với chính sách của Công ty. • Accepting, following and reporting on commitment made with overdue customer; Theo dõi và báo cáo định kỳ về cam kết thanh toán của khách hàng, đảm bảo cam kết thanh toán được hiện. • Represent for our company in the court, judgment execution and other related agencies; Là đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty khi tiến hành giải quyết vụ việc tại cơ quan Tòa án, Thi hành án, Công an và các cơ quan khác có liên quan. • Preparing and issuing correspondence in relation to debt recovery; Soạn và phát hành những tài liệu, thư tín liên quan đến thu hồi nợ. • Negotiating a reduction to overdue amount; Thương lượng và đề xuất giảm số tiền nghĩa vụ của khách hàng. • Carrying out necessary procedures to repossess leased assets; Tiến hành các thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản thuê. • Finding potential buyer to dispose repossessed assets; Tìm kiếm khách hàng mua để tiến hành bán thanh lý tài sản thuê. • Working with related government agencies; Làm việc với các cơ quan Nhà nước có liên quan để thực hiện công việc thu hồi nợ. • Lease asset monitoring; Kiểm tra tài sản thuê theo chính sách của Công ty. • Making report; Thực hiện báo cáo. • Taking on additional tasks when assigned Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

JOB REQUIREMENTS

Male only, 22 - 35 years old; • University degree in Business Administration, Finance / Banking/ Economics; law major is advantage; • Can use office equipment; • Good at negotiation and communication; • Ready to go business trip and to work late as job requirement; • Undertake for high pressure; • Strong persuasion

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Chailease International Leasing Co., Ltd
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!