Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
28/05/2020
Mã công việc: VN1-80
Chuyên Viên Kinh Doanh
WHAT WE CAN OFFER
  • Thu nhập cao
  • Đào tạo chuyên sâu
  • Team Building
JOB DESCRIPTION

Tim kiếm khách hàng Tư vấn khách hàng. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

JOB REQUIREMENTS

Có phương tiện di chuyển Có Laptop

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ BĐS Đất Xanh Nam Miền Tây
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!