Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
20/05/2020
Mã công việc: VN52-289
Trưởng Ban Quản Lý Marina Square - Làm Việc Tại Quảng Ninh
WHAT WE CAN OFFER
  • Team building
  • Lương tháng 13
  • Phép năm
JOB DESCRIPTION

Quản lý vận hành khu Maria Square - Khu vực Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh: - Hoàn thiện tổ chức Ban quản lý. - Chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban quản lý. - Phối hợp với các phòng ban khác để việc cung ứng dịch vụ đạt hiệu quả. - Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý vận hành trong phạm vi công việc được cấp trên phân công. - Quản lý, phân công, giao việc và đánh giá nhân sự dưới quyền. - Đóng góp ý kiến, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách quản lý vận hành. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban quản lý. - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

JOB REQUIREMENTS

-Tốt nghiệp Đại học trở lên - Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quản lý tòa nhà. - Ưu tiên ứng viên có chuyên môn kỹ thuật, xây dựng. - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà. - Hiểu biết các tiêu chuẩn trong căn hộ dịch vụ và văn phòng cao cấp. - Có kỹ năng quản lý, điều hành

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

BIM GROUP
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!